Conform documentului, ”…după standardele internaţionale, dar şi după nevoile interne, România nu are destui cercetători. Lipseşte masa critică de resurse umane pentru dezvoltarea unor domenii promiţătoare şi, în mod special, pentru cercetarea şi inovarea interdisciplinară.”

(…)

Experienţa ultimului ciclu strategic arată că rezultatele ciclului următor depind de construirea şi menţinerea unui larg parteneriat pentru inovare. Acest parteneriat presupune o perspectivă coordonată, integrată asupra sistemului CDI şi exprimă un angajament pe termen lung în următoarele privinţe:

  • Asigurarea resurselor. Statul planifică şi aprobă bugete publice multianuale pentru CD, cu respectarea ţintei angajate pentru 2020.
  • Predictibilitatea. Mediul CDI se bucură de reguli clare şi stabile, de repere de excelenţă internaţionale, care încurajează colaborarea şi competiţia în sistem.
  • Credibilizarea parteneriatului public-privat. Sectorul public şi cel privat evoluează corelat, mobilizând cheltuieli private pentru CD care să atingă 1% din PIB, în 2020.

Ca urmare a acestor angajamente, este de așteptat ca baza de resurse umane active în domeniul CDI (raportată la populaţie) să conveargă spre media din Uniunea Europeană.

(…)

Absenţa unui număr adecvat de profesionişti în interiorul organizațiilor publice de cercetare reprezintă provocarea principală la adresa transferului de tehnologie şi cunoaştere între spaţiul public şi cel privat. Organizaţiile CDI publice nu dispun de echipe adecvate de transfer, aşa încât cercetarea cu potenţial comercial sau social nu este fructificată în mod optim. Ca urmare a eforturilor de a atrage finanţare europeană pentru profesionalizarea activităţilor de suport pentru inovare, incubatoarele româneşti au susţinut mai degrabă înființarea şi găzduirea firmelor, decât întregul spectru de servicii relevante. În consecinţă, Strategia susţine măsuri de profesionalizare pe segmentul de transfer tehnologic din organizațiile publice de cercetare şi din alte organizaţii orientate spre inovare, prin:

  • Instrument de specializare a personalului în transferul tehnologic.
  • Instrument de dezvoltare a capacităţii de comercializare în universităţi, cu accent pe formarea resurselor umane specializate.
  • Instrument de dezvoltare a incubatoarelor şi centrelor de transfer la nivel regional.
  • Platforme de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.
  • Instrument specific pentru angajare/detaşare temporară de personal cu înaltă calificare, pentru încurajarea fluxului de resurse umane dinspre sectorul public (institute, universităţi) înspre firme cu activitate de CDI.

Așadar, Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014-2020, pe lângă altele, susține și proiectele care se axează pe dezvoltarea resurselor umane și cooperarea între sectorul public și privat. Este importantă dezvoltarea și instruirea cât mai corectă a resurselor umane, deoarece acestea reprezintă viitorul sectorului de cercetare, dezvoltare și inovare. Așadar, prin dezvoltarea competențelor transversale a studenților care participă la stagiile de practică se va contribui la tranziția acestora pe piața muncii, la înmulțirea resurselor umane disponibile din sectoarele de CDI, și totodată se va încuraja cooperarea între sectorul public și privat (universitatea și firmele private).

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.