Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

 1. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei An studiu Semestrul Total ore / semestru Nr. credite Precondiții
Practică Biotehnologii Agricole Licență An

II

I 75 3 De curriculum:

 • Nu e cazul

De competențe:

 • Nu e cazul
Practică

Piscicultură și acvacultură

Licență An

II

I 90 3 De curriculum:

 • Nu e cazul

De competențe:

 • Nu e cazul
Practică Zootehnie Licență An

II

I 90 3 De curriculum:

 • Nu e cazul

De competențe:

 • Nu e cazul
 1. Conținuturi
Denumirea disciplinei Obiective Lucrări practice Metode de predare
Practică Biotehnologii Agricole Obiectiv general:

 • Deprinderea practică a tehnologiilor de creștere și exploatare în sectoarele: bovine, suine, ovine, avicultură, apicultură, sericicultură.

Obiective specifice:

 • cunoașterea principalelor specii și rase de animale crescute într-o fermă
 • deprinderea practică a tehnologiei de producere a nutrețurilor combinate, specifice pentru diferitele specii și categorii de animale;
 • -deprinderea practică a tehnologiilor de producere și conservare a furajelor;
 • cunoașterea însușirilor morfo-productive ale animalelor;
 • deprinderea practică a cunoștințelor cu privire la tehnologia de reproducție, ameliorare și alimentație a animalelor;
 • cunoașterea sistemelor de creștere și exploatare a animalelor.
 • Legislația în domeniul practicii – 8 ore
 • Reguli generale cu privire la utilizarea și păstrarea caietului de practică – 67 ore
 • Dispoziții generale – Legea practicii (258/2007)
 • Definirea și scopul practicii studențești
 • Organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică
 • Convenția cadru și portofoliul de practică
 • Legea sănătății și securității în muncă (319/2006)
 • Instrucțiuni proprii de securitate în muncă
 • Acordarea primului ajutor în caz de accident- electrocutare, arsuri, mușcături și înțepături de animale
 • Evitarea accidentelor produse pe drumurile publice
 • Prelucrarea automată a datelor – activități la calculatorul electronic și periferice
 • Regulile de conduită și măsuri de securitate privind deplasările studenților cu mijloacele de transport persoane – autocare, miocrobuze
 • Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul creșterii animalelor
 • Prevederi generale
 • Prevederi comune
 • Activitatea de pregătire și distribuire a hranei
 • Activitatea de curățire și evacuare a dejecțiilor
 • Colectarea produselor primare
 • Abordarea, contenționarea și transportul animalelor
 • Utilizarea biotehnologiilor în agricultură
 • Conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare
 • Dispoziții generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor DG P.S.I.-001
 • Practica de aprofundare
 • Reguli generale privind desfășurarea practicii de aprofundare
Practică

Piscicultură și acvacultură

Obiectiv general:

 • Deprinderea practică a tehnologiilor de creștere și exploatare în sectoarele: piscicultură și acvacultură.

Obiective specifice:

 • -cunoașterea principalelor specii și rase de pești crescuți într-o fermă piscicolă
 • -deprinderea practică a tehnologiei de producere a nutrețurilor combinate, specifice pentru diferitele specii și categorii de pești;
 • -deprinderea practică a tehnologiilor de producere și conservare a furajelor;
 • -cunoașterea însușirilor morfo-productive ale animalelor acvatice;
 • -deprinderea practică a cunoștințelor cu privire la tehnologia de reproducție, ameliorare și alimentație a animalelor acvatice;
 • -cunoașterea sistemelor de creștere și exploatare a animalelor acvatice.
 • Legislația în domeniul practicii – 8 ore
 • Reguli generale cu privire la utilizarea și păstrarea caietului de practică – 82 ore
 • Dispoziții generale – Legea practicii (258/2007)
 • Definirea și scopul practicii studențești
 • Organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică
 • Convenția cadru și portofoliul de practică
 • Legea sănătății și securității în muncă (319/2006)
 • Instrucțiuni proprii de securitate în muncă
 • Acordarea primului ajutor în caz de accident-electrocutare, arsuri, mușcături și înțepături de animale
 • Evitarea accidentelor produse pe drumurile publice
 • Prelucrarea automată a datelor – activități la calculatorul electronic și periferice
 • Regulile de conduită și măsuri de securitate privind deplasările studenților cu mijloacele de transport persoane – autocare, miocrobuze
 • Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul creșterii animalelor
 • Prevederi generale
 • Prevederi comune
 • Activitatea de pregătire și distribuire a hranei
 • Activitatea de curățire și evacuare a dejecțiilor
 • Colectarea produselor primare
 • Abordarea, contenționarea și transportul animalelor
 • Conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare
 • Dispoziții generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor DG P.S.I.-001
 • Practica de aprofundare
 • Regului generale privind desfășurarea practicii de aprofundare
Practică Zootehnie Obiectiv general:

 • Deprinderea practică a tehnologiilor de creștere și exploatare în sectoarele: bovine, suine, ovine, avicultură, apicultură, sericicultură.

Obiective specifice:

 • cunoașterea principalelor specii și rase de animale crescute într-o fermă
 • -deprinderea practică a tehnologiei de producere a nutrețurilor combinate, specifice pentru diferitele specii și categorii de animale;
 • -deprinderea practică a tehnologiilor de producere și conservare a furajelor;
 • -cunoașterea însușirilor morfo-productive ale animalelor;
 • -deprinderea practică a cunoștințelor cu privire la tehnologia de reproducție, ameliorare și alimentație a animalelor;
 • cunoașterea sistemelor de creștere și exploatare a animalelor.
 • Legislația în domeniul practicii – 8 ore
 • Reguli generale cu privire la utilizarea și păstrarea caietului de practică – 82 ore
 • Dispoziții generale – Legea practicii (258/2007)
 • Definirea și scopul practicii studențești
 • Organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică
 • Convenția cadru și portofoliul de practică
 • Legea sănătății și securității în muncă (319/2006)
 • Instrucțiuni proprii de securitate în muncă
 • Acordarea primului ajutor în caz de accident-electrocutare, arsuri, mușcături și înțepături de animale
 • Evitarea accidentelor produse pe drumurile publice
 • Prelucrarea automată a datelor – activități la calculatorul electronic și periferice
 • Regulile de conduită și măsuri de securitate privind deplasările studenților cu mijloacele de transport persoane – autocare, miocrobuze
 • Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul creșterii animalelor
 • Prevederi generale
 • Prevederi comune
 • Activitatea de pregătire și distribuire a hranei
 • Activitatea de curățire și evacuare a dejecțiilor
 • Colectarea produselor primare
 • Abordarea, contenționarea și transportul animalelor
 • Conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare
 • Dispoziții generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor DG P.S.I.-001
 • Practica de aprofundare
 • Regului generale privind desfășurarea practicii de aprofundare
 1. Evaluare
Denumirea disciplinei Tip activitate Standard minim de performanţă Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Practică Biotehnologii Agricole Practică
 • Obținerea notei de trecere în urma susținerii colocviului de practică
 • Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite în perioada de practică desfășurată în cadrul partenerilor de practică
 • Evaluarea consemnărilor din caietul de practică
 • Examenul de practică
 • 50%
 • 50%
Practică

Piscicultură și acvacultură

Practică
 • Obținerea notei de trecere în urma susținerii colocviului de practică
 • Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite în perioada de practică desfășurată în cadrul partenerilor de practică
 • Evaluarea consemnărilor din caietul de practică
 • Examenul de practică
 • 50%
 • 50%
Practică Zootehnie Practică
 • Obținerea notei de trecere în urma susținerii colocviului de practică
 • Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite în perioada de practică desfășurată în cadrul partenerilor de practică
 • Evaluarea consemnărilor din caietul de practică
 • Examenul de practică
 • 50%
 • 50%

4. Competențe dobândite:

Denumirea disciplinei Competențe profesionale Competențe transversale
Practică Biotehnologii Agricole
 • conducerea proceselor tehnologice specifice fluxului de producție în fermele de animale;
 • utilizarea biotehnologiilor în agricultură;
 • optimizarea bazei furajere;
 • optimizarea structurilor de rații;
 • optimizarea planului de reproductive.
 • conceperea unor alternative tehnologice și aplicarea creativă a celor mai noi cunoștințe în domeniul creșterii animalelor;
 • conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare a culturilor agricole; a bazei furajere;
 • conceperea și optimizarea structurilor de nutrețuri combinate;
 • conceperea și optimizarea unui plan de reproducție;
 • conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare a efectivelor de animale.
Practică

Piscicultură și acvacultură

 • conducerea proceselor tehnologice specifice fluxului de producție în fermele piscicole;
 • optimizarea bazei furajere;
 • optimizarea planului de reproducție;
 • amenajarea și întreținerea unui acvariu.
 • conceperea unor alternative tehnologice și aplicarea creativă a celor mai noi cunoștințe în domeniul creșterii animalelor acvatice;
 • conceperea și optimizarea structurilor de nutrețuri combinate;
 • conceperea și optimizarea unui plan de reproducție;
 • conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare a efectivelor de pești.
Practică Zootehnie
 • conducerea proceselor tehnologice specifice fluxului de producție în fermele de animale;
 • optimizarea bazei furajere;
 • optimizarea structurilor de rații;
 • optimizarea planului de reproducție.
 • conceperea unor alternative tehnologice și aplicarea creativă a celor mai noi cunoștințe în domeniul creșterii animalelor;
 • conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare a culturilor agricole; a bazei furajere;
 • conceperea și optimizarea structurilor de nutrețuri combinate;
 • conceperea și optimizarea unui plan de reproducție;
 • conceperea și optimizarea unui plan de ameliorare a efectivelor de animale.