Facultatea de Horticultură

Ciclul de studii LICENȚĂ

 1. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei An studiu Semestrul Total ore / semestru Nr. credite Precondiții
Practică Horticultură 1 Licență An I II 120 4 De curriculum:

 • Pedologie
 • Botanică
 • Topografie

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Horticultura
Practică Horticultură 2 Licență An II II 120 4 De curriculum:

 • Fiziologie vegetală
 • Agrochimie

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Horticultura
Practică Horticultură 3 Licență An III II 120 4 De curriculum:

 • Viticultură
 • Pomicultură

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Horticultura
Practică Horticultură 4 Licență An IV II 120 4 De curriculum:

 • Viticultură
 • Pomicultură
 • Floricultură
 • Legumicultură

De competențe:

 • Cunoștințe generale și speciale privind Horticultura
Practică Peisagistică 1 Licență An I II 120 4 De curriculum:

 • Pedologie
 • Botanică
 • Topografie

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Peisagistica
Practică Peisagistică 2 Licență An II II 120 4 De curriculum:

 • Urbanism și amenajarea teritoriului
 • Arboricultură
 • Plante floricole și de gazon

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Peisagistica
Practică Peisagistică 3 Licență An III II 120 4 De curriculum:

 • Proiectare spații verzi
 • Arboricultură
 • Plante floricole și de gazon

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind Peisagistica
Practică Peisagistică 4 Licență An IV II 120 4 De curriculum:

 • Arboricultură
 • Geometrie discriptivă
 • Proiectare spații verzi
 • Floricultură

De competențe:

 • Cunoștințe generale și speciale privind Peisagistica
Practică Silvicultură 1 Licență An I II 120 4 De curriculum:

 • Dendrologie
 • Dendrometrie
 • Stațiuni Forestiere

De competențe:

 • Cunoștințe generale privind speciile forestiere lemnoase, elemente de ecologie forestiera, biostatistica, despre măsurarea arborelui și a părților lui componente, inventarierea pădurilor
Practică Silvicultură 3 Licență An III II 120 4 De curriculum:

 • Silvicultură
 • Amenajări Silvice
 • Topografie

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Silvicultura
 1. Conținuturi
Denumirea disciplinei Obiective Lucrări practice Metode de predare
Practică Horticultură 1 Obiectiv general:

 • Însușirea cunoştințelor referitoare la botanică, pedologie, topografie şi horticultură generală

Obiective specifice:

 • Să înţeleagă distribuţia solurilor şi a plantelor.
 • Să recunoască tipurile de sol şi plantele
 • Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice.
 • Desființarea culturilor anterioare din sere și solarii.
 • Pregătirea solului pentru ciclul 2 din sere și solarii.
 • Aplicarea de îngrășăminte organice și chimice, doze.
 • Plantarea de răsaduri.
 • Recoltarea semințelor.
 • Pregătirea amestecului de pământ pentru înfiinţarea culturilor la ghiveci.
 • Semănatul şi repicatul a plantelor floricole anuale, bienale şi perene
 • Înmulţirea vegetativă a plantelor floricole: bulbi, rizomi, tuberobulbi, marcotaj, altoire.
 • Determinarea speciilor de plante – 6 lucrări practice
 • Prelevarea plantelor în vederea conservării în ierbare – 8 lucrări practice
 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice – 6 lucrări practice
 • Verificarea şi rectificarea teodolitelor şi nivelelor – 1 lucrări practice
 • Ridicarea planimetrică a terenurilor cu mira şi teodolitul – 16 lucrări practice
 • Prelucrarea datelor obţinute şi întocmirea planului terenului – 3 lucrări practice
 • Identificarea pe teren şi descrierea tipurilor de sol – 16 lucrări practice
 • Întocmirea fişelor de cercetare a profilului de sol – 4 lucrări practice
 • Lucrări generale în Legumicultură – 30 lucrări practice
 • Lucrări generale în Floricultură. – 30 lucrări practice
 • Studiul plantelor
 • Strângerea de plante
 • Determinarea plantelor
 • Verificarea şi ajustarea aparaturii
 • Măsurători
 • Calcule matematice şi desen
 • Identificarea solurilor.
 • Întocmirea fişei
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
Practică Horticultură 2 Obiectiv general:

 • Însușirea cunoștințelor referitoare la botanică, pedologie, topografie și horticultură generală

Obiective specifice:

 • Lucrări specifice culturilor de legume: tomate, castraveți etc.
 • Aplicarea de îngrășăminte organice și chimice, doze.
 • Plantarea de răsaduri.
 • Recoltarea semințelor.
 • Pregătirea amestecului de pământ pentru înfiinţarea culturilor la ghiveci.
 • Semănatul şi repicatul a plantelor floricole anuale, bienale şi perene
 • Înmulţirea vegetativă a plantelor floricole: bulbi, rizomi, tuberobulbi, marcotaj, altoire.
 • Lucrări specifice de sezon în plantaţiile viticole.
 • Lucrări de întreţinere a solului ( praşile mecanice şi manuale)
 • Lucrări în verde (plivitul lăstarilor, copilitul, cârnitul, dirijarea sau legarea lăstarilor).
 • Tăieri de întreţinere şi fructificare.
 • Tăieri de regenerare, corecţie şi mecanice aplicate în pomicultură.
 • Lucrări de normare a încărcăturii de rod
 • Lucrări generale în Legumicultură – 30 lucrări practice
 • Lucrări generale în Floricultură – 30 lucrări practice
 • Lucrări generale în Viticultură – 30 lucrări practice
 • Lucrări generale în Pomicultură – 30 lucrări practice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
Practică Horticultură 3 Obiectiv general:

 • Însușirea cunoștințelor referitoare la viticultura și pomicultura generală și specială.

Obiective specifice:

 • Lucrări specifice de sezon în plantaţiile viticole.
 • Lucrări de întreţinere a solului ( praşile mecanice şi manuale)
 • Lucrări în verde (plivitul lăstarilor, copilitul, cârnitul, dirijarea sau legarea lăstarilor).
 • Recoltarea şi păstrarea coardelor altoi şi portaltoi
 • Tăieri de întreţinere şi fructificare.
 • Tăieri de regenerare, corecţie şi mecanice aplicate în pomicultură.
 • Lucrări de normare a încărcăturii de rod.
 • Plantarea pomilor şi arbuştilor fructiferi
 • Tehnica recoltării fructelor.
 • Lucrări generale și speciale în Viticultură – 60 lucrări practice
 • Lucrări generale și speciale în Pomicultură – 60 lucrări practice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
Practică Horticultură 4 Obiectiv general:

 • Strângerea datelor și elaborarea proiectului de diplomă.

Obiective specifice:

 • Lucrări specifice de cercetare horticolă.
 • Efectuarea cercetărilor – 60 lucrări practice
 • Elaborarea proiectului de diplomă – 60 lucrări practice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
Practică Peisagistică 1 Obiectiv general:

 • Însușirea cunoștințelor referitoare la botanică, pedologie, topografie și peisagistică generală.

Obiective specifice:

 • Să înţeleagă distribuția solurilor și a plantelor.
 • Să recunoască tipurile de sol şi plantele
 • Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice
 • Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întrținerea unui spațiu verde.
 • Sa cunoască uneltele necesare pentru întreținere spații verzi
 • Determinarea speciilor de plante – 6 lucrări practice
 • Prelevarea plantelor în vederea conservării în ierbare – 8 lucrări practice
 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice – 6 lucrări practice
 • Verificarea şi rectificarea teodolitelor şi nivelelor – 1 lucrări practice
 • Ridicarea planimetrică a terenurilor cu mira şi teodolitul – 16 lucrări practice
 • Prelucrarea datelor obțnute și întocmirea planului terenului – 3 lucrări practice
 • Identificarea pe teren și descrierea tipurilor de sol – 16 lucrări practice
 • Întocmirea fişelor de cercetare a profilului de sol – 4 lucrări practice
 • Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi – 60 lucrări practice
 • Iniţierea în desen
 • Studiul plantelor
 • Strângerea de plante
 • Determinarea plantelor
 • Verificarea şi ajustarea aparaturii
 • Măsurători
 • Calcule matematice şi desen
 • Identificarea solurilor
 • Întocmirea fişei
 • Lucrări specifice de întreținere spații verzi
 • Aplicarea pe calculator
Practică Peisagistică 2 Obiectiv general:

 • Să își însușească cunoștintele primite de la cursuri și să le aplice.

Obiective specifice:

 • Să cunoască speciile de plante utilizate în amenajări.
 • Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întreținerea unui spațiu verde.
 • Sa cunoască uneltele necesare pentru întreținerea spațiilor verzi
 • Determinarea speciilor de plante – 20 lucrări practice
 • Instructaj cu privire la modul de funcționare și modul corect de utilizare a uneltelor și mașinilor în peisagistică – 10 lucrări practice
 • Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi – 90 lucrări practice
 • Studiul plantelor
 • Demonstrații practice de utilizare a mașinilor și uneltelor
 • Lucrări specifice de întreținere spații verzi
Practică Peisagistică 3 Obiectiv general:

 • Să își însușească cunoștințele primite de la cursuri și să le aplice.

Obiective specifice:

 • Să cunoască speciile de plante utilizate în amenajări.
 • Să poată întocmi un proiect de amenajare peisageră
 • Să cunoască date generale despre lucrările efectuate pentru întreținerea unui spațiu verde.
 • Să cunoască uneltele necesare pentru întreținerea spațiilor verzi
 • Determinarea speciilor de plante – 30 lucrări practice
 • Întocmirea unui proiect de amenajare peisageră – 30 lucrări practice
 • Lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi – 40 lucrări practice
 • Studiul plantelor
 • Desen tehnic, programe de proiectare pe calculator.
 • Lucrări specifice de întreținere spații verzi
Practică Peisagistică 4 Obiectiv general:

 • Strângerea datelor și elaborarea proiectului de diplomă.

Obiective specifice:

 • Lucrări specifice de cercetare horticolă.
 • Efectuarea cercetărilor – 60 lucrări practice
 • Elaborarea proiectului de diplomă – 60 lucrări practice
 • Lucrări specifice
 • Lucrări specifice
Practică Silvicultură 1 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințe referitoare la dendrologie, dendrometrie și stațiuni forestiere necesare pentru înțelegerea procesului tehnic din silvicultură.

Obiective specifice:

 • Să înțeleagă distribuția solurilor și plantelor și să poate diferenția caracteristicile stațiunii și arboretului
 • Să cunoască tipologia stationala
 • Să poată executa măsurători specifice activității de inventariere forestiera cu ajutorul instrumentelor dendrometrice
 • Să poată înțelege și întocmi un act de punere în valoare
 • Determinarea speciilor de plante lemnoase – 15 lucrări practice
 • Prelevarea plantelor în vederea realizării de frunzare, lujerare, etc – 5 lucrări practice
 • Determinarea speciilor lemnoase pe baza caracteristicilor morfologice – 5 lucrări practice
 • Instalarea de suprafețe experimentale prin inventarierea arboretului și determinarea caracteristicilor biometrice ale acestuia – 10 lucrări practice
 • Măsurarea diametrelor, a înălțimilor, a parametrilor coroanei, identificarea principalelor defecte, încadrarea arborilor în clase de calitate – 15 lucrări practice
 • Identificarea pe teren şi descrierea tipurilor de stațiuni forestiere – 10 lucrări practice
 • Lucrări specifice în cadrul Ocoalelor Silvice, sub îndrumarea inginerului silvic, în funcție de necesități, posibilități și baza materială – 60 lucrări practice
 • Studiu dendrologic
 • Colectare material dendrologic
 • Colectare material dendrologic
 • Aplicatii practice
 • Cunoașterea instrumentarului specific și a modului de lucru cu acesta
 • Identificarea caracteristicilor staționale, completarea unor fișe de descriere
 • Lucrări specifice Ocoalelor Silvice
Practică Silvicultură 3 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la amenajări silvice și silvicultură.

Obiective specifice:

 • Să înțeleagă și sa efectueze lucrări specifice amenajărilor silvice.
 • Să recunoască tipurile de arborete și speciile din aceste arborete.
 • Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice
 • Să cunoască date generale despre organizarea și funcționarea unui ocol silvic
 • Caracterizarea unui arboret. Recunoaşterea stadiului de dezvoltare a arboretului – 6 lucrări practice
 • Aplicarea corectă a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretului. Plantarea de puieţi . Plantarea în aliniamente – 14 lucrări practice
 • Recunoașterea speciilor dintr-o pădure. Recunoașterea limitelor parcelare – 15 lucrări practice
 • Orientarea în teren cu ajutorul hărţilor amenajistice – 3 lucrări practice
 • Efectuarea descrierilor parcelare. Stabilirea bazelor de amenajare – 5 lucrări practice
 • Curățarea și întreținerea pădurilor – 7 lucrări practice
 • Lucrări specifice în cadrul Ocoalelor Silvice, sub îndrumarea inginerului silvic, în funcție de necesități, posibilități și baza materială – 60 lucrări practice
 • Studiul speciilor
 • Lucrări de întreținere
 • Pregătirea și plantarea puieților
 • Recunoașterea speciilor
 • Citirea hărților
 • Întocmirea fișei
 • Lucrări de întreținere
 • Lucrări specifice Ocoalelor Silvice
 1. Evaluare
Denumirea disciplinei Tip activitate Standard minim de performanţă Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Practică Horticultură 1
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la un nivel acceptabil.
 • Obtinerea notei 6 la verificarea practică este conditia de promovabilitate
 • Cunoaşterea plantelor.
 • Recunoaşterea tipurilor de sol
 • Utilizarea instrumentelor topografice și întocmirea unui plan.
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 40%
Practică Horticultură 2
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obtinerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea plantelor.
 • Cunoașterea lucrărilor ce se execută, în perioada respectivă, în funcție de materia de specialitate.
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 40%
 • 40%
Practică Horticultură 3
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informaţiei ştiinţifice şi aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obtinerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea soiurilor.
 • Cunoașterea lucrărilor ce se execută, în perioada respectivă, în funcție de materia de specialitate.
 • Activitatea şi gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 40%
 • 40%
Practică Horticultură 4
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Verificarea datelor adunate în urma cercetării efectuate
 • Respectarea metodologiilor de elaborare a proiectului de diplomă
 • Verificare practică și teoretică
 • 50%
 • 50%
Practică Peisagistică 1
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea plantelor
 • Recunoaşterea tipurilor de sol
 • Utilizarea instrumentelor topografice şi întocmirea unui plan
 • Gradul de cunoaştere a regulilor de baza după care se întocmeşte un desen, cunoaşterea programelor folosite şi predate
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 40%
Practică Peisagistică 2
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Stabilirea componentelor care trebuie implementate în spațiul verde.
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările de întreținere a campusului USAMV Cluj
 • Verificare practică și teoretică
 • 30%
 • 30%
 • 40%
Practică Peisagistică 3
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Stabilirea componentelor care trebuie implementate în spațiul verde.
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Activitatea şi gradul de implicare la lucrările de întreținere a campusului USAMV Cluj.
 • Verificare practică și teoretică
 • 30%
 • 30%
 • 40%
Practică Peisagistică 4
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Verificarea datelor adunate în urma cercetării efectuate.
 • Respectarea metodologiilor de elaborare a proiectului de diplomă
 • Verificare practică și teoretică
 • 50%
 • 50%
Practică Silvicultură 1
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea plantelor lemnoase
 • Cartarea stațională
 • Realizarea măsurătorilor dendrometrice
 • Activitatea și gradul de implicare la activitatea din cadrul unui Ocolul Silvic
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 40%
Practică Silvicultură 3
 • Seminar
 • Laborator
 • Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea tipurilor de arborete și a speciilor care le alcătuiesc.
 • Tipuri de amenajari silvice
 • Activitatea și gradul de implicare la Ocolul Silvic
 • Verificare practică și teoretică
 • 30%
 • 30%
 • 40%

4. Competențe dobândite:

Denumirea disciplinei Competențe profesionale Competențe transversale
Practică Horticultură 1
 • Să recunoască şi să identifice speciile de plante.
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare.
 • Consolidarea cunoştiinţelor teoretice.
 • Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice.
 • Formarea abilităţilor necesare mânuirii în teren a instrumentelor topografice
 • Cunoştinţe despre ridicarea unui plan topografic și utilizarea teodolitului şi mirei topo.
 • Lucrări generale în Legumicultură.
 • Lucrări generale în Floricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice.
Practică Horticultură 2
 • Lucrări generale în Legumicultură.
 • Lucrări generale în Floricultură.
 • Lucrări generale în Viticultură.
 • Lucrări generale în Pomicultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Horticultură 3
 • Lucrări generale și speciale în Viticultură.
 • Lucrări generale și speciale în Pomicultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Horticultură 4
 • Lucrări practice de cercetare pentru întocmirea proiectului de diplomă
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Respectarea metodele de cercetare și elaborare a proiectului de diplomă
Practică Peisagistică 1
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice
 • Formarea abilităților necesare mânuirii în teren a instrumentelor topografice
 • Cunoștințe despre ridicarea unui plan topografic și utilizarea teodolitului şi mirei topo
 • Întelegerea ideii și a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi
 • Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Peisagistică 2
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Stabilirea componentelor care trebuie implementate în spațiul verde.
 • Studiul terenului ce urmează a fi amenajat și stabilirea strategiei de amenajare.
 • Amenajare de noi spatii verzi şi întreținerea celor existente (măsurători, lucrări de defrișare, lucrări de tăiere, plantare etc.)
 • Analizarea și stabilirea în spații verzi existente a componentelor prevăzute în proiectele ce urmează a fi executate
 • Înțelegerea ideii și a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi.
 • Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Peisagistică 3
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Analizarea și stabilirea în spații verzi existente a componentelor prevăzute în proiectele ce urmează a fi executate
 • Studentul poate să întocmească un proiect de amenajare peisageră.
 • Întelegerea ideii și a metodei de lucru în amenajarea spațiilor verzi.
 • Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Peisagistică 4
 • Lucrări practice de cercetare pentru întocmirea proiectului de diplomă
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Respectarea metodele de cercetare și elaborare a proiectului de diplomă
Practică Silvicultură 1
 • Să recunoască și identifice speciile de plante lemnoase
 • Să recunoască și să caracterizeze tipologia stațională
 • Sa cunoască și să poată aplica elementele specifice inventarierii arboretelor
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice
 • Înțelegerea ideii și a metodei de organizare a ocoalelor silvice
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Silvicultură 3
 • Caracterizarea unui arboret.
 • Recunoaşterea stadiului de dezvoltare a arboretului.
 • Aplicarea corectă a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretului.
 • Plantarea de puieţi .
 • Plantarea în aliniamente.
 • Recunoașterea speciilor dintr-o pădure.
 • Recunoașterea limitelor parcelare.
 • Orientarea în teren cu ajutorul hărților amenajistice.
 • Efectuarea descrierilor parcelare.
 • Stabilirea bazelor de amenajare.
 • Curățarea și întreținerea pădurilor.
 • Înțelegerea ideii și a metodei de organizare a ocoalelor silvice
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice