Context:

În urma analizei de nevoi efectuată în cadrul grupului țintă și a datelor statistice culese, se constată o cerință tot mai mare pentru adaptarea curriculei la nevoile pieței muncii, respectiv focusarea pe partea practică prin încurajarea interacțiunii studenților cu operatori economici sau instituții din domeniile de interes și dezvoltarea de competențe care transcend aria de acoperire a disciplinelor și fără de care intrarea în câmpul muncii a absolvenților devine tot mai dificilă.

Soluţii propuse:

 • Crearea unui portal de practică care să furnizeze informaţii din ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unitățile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieței muncii.
 • Familiarizarea studenților cu piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate de practică cu diverși operatori economici și includerea în programele de practică a unor serii de activități practice și/sau de cercetare derulate la sediul acestora.
 • Focusarea pe activităţi inter-disciplinare şi dezvoltarea de competenţe transversale legate atât de evoluţia personală prin încurajarea responsabilizării studentului din punct de vedere civic, social şi cultural, cât şi prin stimularea abilităţilor transversale necesare intrării pe piaţa muncii, cum ar fi:
  • Capacitatea de organizare
  • Preocupare privind perfecţionare profesională
  • Implicarea în activităţi ştiinţifice şi practice
  • Aplicarea de strategii de perseverenţă, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă
  • Punctualitate
  • Gândire analitică şi critică
  • Aplicarea de tehnici de inter-relaţionare, muncă în echipă
  • Gestionarea conflictelor şi găsirea de soluţii optime la problemele întâmpinate
  • Managementul timpului.

Aşteptări:

Se doreşte ca în urma derulării programelor de practică, cu ajutorul cunoştinţelor dobândite şi a experienţelor acumulate, absolvenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca şă reuşească o integrare rapidă şi facilă pe piaţa muncii.