Aceasta secțiune a website-ului HeadStart este dedicată activităților de dezvoltare de documente de politici publice și educaționale ca urmare a implementării proiectului.

Astfel, prima parte a acestor activități este dedicată analizei acțiunilor desfășurate în proiect înainte de demararea acțiunii propriu-zise de elaborare de politici publice, și elaborarea unui plan de acțiune:

Plan de Politici Publice

Privind capitalizarea lecțiilor învățate în cadrul proiectului HeadStart

Scopul acestui plan este trasarea direcțiilor pentru elaborarea documentelor de politică publică ale proiectului HeadStart, pentru a putea organiza activitatea echipei care se va ocupa de acest aspect în cadrul proiectului.

Planul este relevant deoarece va permite focalizarea echipei pe etapele corespunzătoare în elaborarea de politici publice referitoare la stagiile de practică din învățământul universitar, la timpul potrivit, cu un rezultat final care să fie clar de la începutul procesului și spre care să fie orientate toate activitățile echipei.

Obiectivele planului de politici publice: 

 • Analiza informațiilor disponibile referitoare la politicile publice relevante pentru proiectul HeadStart și generarea unui raport pe baza căruia aceste informații să fie utilizate ulterior.
 • Trasarea unor obiective ale activității de elaborare de politici publice din cadrul proiectului.
 • Stabilirea unor etape de elaborare a documentelor de politici publice.
 • Stabilirea output-urilor activității de elaborare de politici publice din cadrul proiectului.

Pentru atingerea acestor obiective, s-au stabilit etapele minime care să fie parcurse pentru a putea genera rezultatele dorite:

 • Investigarea informațiilor și ale datelor deja disponibile în cadrul proiectului și analiza acestora din perspectiva relevanței lor pentru elaborarea de politici publice.
 • Investigarea documentelor de politici publice educaționale relevante pentru proiect și extragerea datelor și informațiilor relevante pentru politicile publice din cadrul proiectului.
 • Investigarea documentelor de politici publice legate de piața muncii relevante pentru proiect și extragerea datelor și informațiilor relevante pentru politicile publice din cadrul proiectului.
 • Investigarea documentelor de politici publice legate de dezvoltare durabilă, dezvoltare regională și dezvoltare locală relevante pentru proiect și extragerea datelor și informațiilor relevante pentru politicile publice din cadrul proiectului.
 • Investigarea documentelor de politici publice economice sectoriale, pe sectoarele de activitate relevante pentru proiect și extragerea datelor și informațiilor relevante pentru politicile publice din cadrul proiectului.
 • Analiza tuturor informațiilor adunate și stabilirea unor criterii pentru elaborarea propriilor documente de politică publică din proiect (legate de dimensiune, metodologie, tip de date utilizate, potențial nivel de impact, modalitate de diseminare, planificare pentru implementare etc.)
 • Stabilirea propriilor obiective de politici publice, bazate pe informațiile disponibile până în acest moment. 
 • Împărțirea obiectivelor de politici publice în etape realizabile, așa cum obiectivele acestui plan sunt împărțite pe etape la rândul lor.
 • Stabilirea output-urilor fiecărei etape de elaborare de politici publice, astfel încât progresul să fie cuantificabil.

Etapele vor fi disponibile în cadrul acestei secțiuni pe măsură ce vor fi parcurse, cu posibilitatea fiecărui utilizator de a posta comentarii cu privire la conținut. Dorim ca acest proces să fie unul participativ, astfel că vă invităm să lăsați sugestii și comentarii, precum și să ne adresați întrebări cu privire la aspectele discutate:

Etapa 1 – Investigarea informațiilor și ale datelor deja disponibile în cadrul proiectului și analiza acestora din perspectiva relevanței lor pentru elaborarea de politici publice.