Planul Strategic Instituțional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale are în total 5 Obiective Strategice care vor ajuta la impunerea unui trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii din România. Se urmărește realizarea unei piețe a muncii incluzivă, reducerea inegalităților existente de pe aceasta, accesibilitatea tuturor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele fiecăruia iar prin asta la venituri decente. Obiectivul Strategic care este relevant în momentul de față urmează să fie detaliat mai jos:

Obiectivul Strategic 1: Creșterea ratei de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani, pe o piață a muncii inclusivă, care să susțină creșterea unei economii competitive, și care să ducă la reducerea sărăciei în muncă și a ocupării informale.

Potrivit Institutului Național de Statistică și Eurostat, în anul 2017, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,8%, la o distanță de 1,2 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită pentru anul 2020 în contextul Strategiei Europa 2020.

(…)

Comparativ cu alte țări șomajul în România nu pare un fenomen îngrijorător. Conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii (BIM), în 2017 rata șomajului a fost de 4,9%, iar rata șomajului înregistrat la ANOFM în luna decembrie 2017 a fost de 4,02%. Totodată, în România, rata totală de inactivitate (de 32,7% în 2017) este a doua cea mai ridicată din UE.

Astfel, analizarea șomajului redus în corelație cu rata ridicată de inactivitate poate conduce la concluzia că valorile mici ale șomajului nu sunt o reflecție a unei ocupări înalte, ci a unei forțe de muncă descurajate – 252 mii persoane inactive se declară descurajate – de unde și recomandarea CE de a întări politicile de activare.

Așadar Obiectivul Strategic 1 vizează rezultate pe termen lung în creșterea ratei de ocupare din România.

  Unitate Valoare de referință 2017 Țintă 2020
Indicator de impact: Rata de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 ani % din populația în vârsta de 20-64 de ani 68,8% 70%
Indicator de impact: Rata de sărăcie în muncă % din populația ocupată de peste 18 ani, limita de sărăcie = 60% din media națională a venitului disponibil 17,2% 16,00%
Obiectiv 1.1.1: Facilitarea integrării tinerilor NEETs prin măsuri și programe specifice
Indicator de rezultat: Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu % total tineri cu vârsta mai mică de 25 de ani înregistrați la ANOFM 59,10% 75%
Obiectiv 1.1.3: Facilitarea tranziției de la sistemul de educație la piața muncii
Indicator de rezultat: Ponderea absolvenților cu studii superioare care încheie un contract de stagiu % din absolvenții cu studii superioare intrați în evidența ANOFM în anul de referință 1.50% 1.50%

La indicatorii și țintele descrise în tabelul de sus se va contribui cu studenții participanți, deoarece aceștia după dezvoltarea competențelor transversale și efectuarea stagiilor de practică cu succes, vor avea încredere în ei, și vor fi încurajați în a-și căuta un loc de muncă, ceea ce va ajuta la creșterea ratei de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 ani din România.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.