Etapa 7: Stabilirea output-urilor fiecărei etape de elaborare de politici publice, astfel încât progresul să fie cuantificabil

În ceea ce urmează se vor stabili rezultatele fiecărei etape de elaborare de politici publice, care au fost stabilite în etapa anterioară, mai exact în Etapa 6. 

Îmbunătățirea ofertei educaționale 

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost identificate trei etape: 

 • Etapa 1: Analiza așteptărilor studenților
 • Etapa 2: Analiza competențelor cerute de angajatori
 • Etapa 3: Formularea de recomandări cu privire la îmbunătățirea curriculei pe baza rezultatelor obținute la etapele anterioare. 

Etapa 1: În vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, echipa de proiect a avut ca țintă colectarea de informații de la studenți, iar pentru asta au fost completate 369 de chestionare de către studenți din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

Output-uri:

 • Ghid interviu studenți
 • Ghid focus grup studenți
 • Analiză cerințe portal practică
 • Modul 1 Portal de practică – așteptările mediului academic
 • Raport îmbunătățire a stagiului de practică – mediul academic

Etapa 2: Pentru a efectua o analiză cât mai relevantă, s-a luat în vedere și colectarea de informații din partea reprezentanților structurilor economice. În total 24 de reprezentanți ai unor structuri economice și-au exprimat punctul de vedere vis-a-vis de efectuarea stagiilor de practică. Pe lângă aceste chestionare completate, s-au organizat și focus grupuri, mai exact 3 focus grupuri. Acestea au fost structurate pe 3 teme: 

 • Tema 1: Aspecte pozitive și negative ale stagiilor de practică
 • Tema 2: Forma stagiilor de practică
 • Tema 3: Angajabilitatea după absolvire

Output-uri: 

 • Ghid interviu angajatori
 • Ghid focus grup angajatori
 • Raport de îmbunătățire a programelor de practică mediul muncii
 • Raport îmbunătățire a stagiului de practică – mediul academic
 • Modul 2 al portalului de practică – așteptările mediului muncii
 • Modul 3 al portalului de practică – programe cadru pentru stagiile de practică
 • Analiza documentelor privind piața muncii/ mediul economic

Etapa 3:  

Output-uri:

 • Raport de sinteză a curriculelor existente în USAMV. 
 • Raport de îmbunătățire a curriculei.
 • Instrumente didactice.
 • Analiza tuturor informațiilor adunate din mediul academic și piața muncii 
 • Portal online de practică 

Îmbunătățirea stagiilor de practică profesionale

În vederea realizării acestui obiectiv, au fost identificate următoarele etape:

 • Formarea de parteneriate pentru stagii de practică 
 • Campanie de conștientizare importanță stagii de practică
 • Portal de practică
 • Realizarea stagiului de practică
 • Concurs îmbunătățire stagii de practică

Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv vor fi, după cum urmează: 

 • Acorduri de parteneriate cu diferite întreprinderi în vederea efectuării stagiilor de practică la entitățile respective de către studenții din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
 • O campanie de conștientizare susținută, în urma căruia studenții să fie bine informați despre importanța și beneficiile aduse de efectuarea unui stagiu de practică. 
 • Un portal de practică creat, în vederea informării studenților cu privire la locațiile de practică și o modalitate ușoară de a alege cea mai potrivită pentru ei în funcție de preferințe și cerințe. Acesta va prezenta și importanța stagiilor de practică, va avea un modul de orientare în carieră și consiliere profesională și va avea un modul de politici care este destinat setului de instrumente și politici elaborate pentru facilitarea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 
 • 250 de studenți din grupul țintă care au efectuat stagii de practică profesionale prin intermediul proiectului. 
 • Organizarea unui concurs de îmbunătățire a stagiilor de practică după care un stagiu de practică la mai multe companii din state membre ale Uniunii Europene, efectuat cu 20 de câștigători ai concursului. 

Output-uri: 

 • Chestionar studenți
 • Raport de îmbunătățire a stagiului de practică
 • Analiză cerințe portal de practică
 • Portal online de practică 
 • Acorduri de parteneriat
 • Convenție – Cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat
 • Raport de îmbunătățire a programelor de practică mediul muncii
 • Chestionar feedback stagiu de practică
 • Programe practică pentru facultățile USAMV 
 • Program comun de practică 
 • Curriculă program comun de practică și instrumente
 • Formular concurs stagiu de practică (Portofoliu individual de practică)

Derulare programe de consiliere profesională și orientare în carieră

În cadrul acestui obiectiv s-au identificat următoarele etape în vederea realizării acestuia: 

 • Contactarea studenților și prezentarea detaliilor cu privire la activitatea de consiliere precum și stabilirea programării sesiunilor de orientare și consiliere 1 la 1
 • Transmitere materiale și instrumente de lucru
 • Parcurgerea modulelor de la 2 la 5 cu fiecare student în parte
 • Obținerea de feedback cu privire la activitatea de orientare și consiliere

Rezultatele așteptate vor fi, după cum urmează:

 • 400 de studenți înscriși pentru participarea la proiect, din care 250 de persoane care au beneficiat de sesiunile individuale de consiliere. Aceste 250 de persoane au parcurs cu succes toate modulele cu experții din cadrul proiectului, la final rezultând analizarea profilului personal, a nevoilor și aspirațiilor personale, din care se vor crea niște expectanțe realiste privind cariera profesională a fiecăruia. La finalul parcurgerii celor 5 module, participanților le este transmis și un chestionar de evaluare a activității de consiliere și orientare profesională prin care se urmărește obținerea de feedback, măsurarea gradului de satisfacție a participanților și competențele dobândite; iar pe lângă acestea sunt solicitate și sugestii pentru îmbunătățirea sesiunilor. 

Output-uri: 

 • M2 – Chestionar evaluare stimă de sine
 • M2 – Exerciții stimă de sine
 • M2 – Sfaturi creștere stimă de sine
 • M3 – Analiza pieței muncii
 • M4 – Decizii privind alegerea unui loc de muncă
 • M5 – Cum să elaborezi un CV
 • M5 – Interviul pentru angajare
 • M5 – Model CV standard
 • M5 – Model CV Europass
 • M5 – Scrisoarea de intenție
 • Chestionar de evaluare a activității de orientare și consiliere profesională
 • Analiză feedback participanți sesiuni orientare și consiliere profesională
 • Modul portal online orientare și consiliere profesională

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.