Etapa 6: Împărțirea obiectivelor de politici publice în etape realizabile așa cum obiectivele acestui plan sunt împărțite pe etape la rândul lor

În această etapă urmează ca obiectivele de politici publice stabilite în etapa anterioară, adică în Etapa 5, să le împărțim în etape realizabile. 

Obiectivele de politici publice stabilite anterior sunt: 

 • Îmbunătățirea ofertei educaționale.
 • Îmbunătățirea stagiilor de practică profesionale.
 • Programe de consiliere profesională și orientare în carieră.

Îmbunătățirea ofertei educaționale 

Acest obiectiv se va realiza prin următoarele etape:

 • Analiza așteptărilor studenților
 • Analiza competențelor cerute de angajatori
 • Formularea de recomandări cu privire la îmbunătățirea curriculei pe baza rezultatelor obținute la etapele anterioare. 

În prima etapă, adică Analiza așteptărilor studenților, s-a realizat o analiză extinsă prin care s-au identificat modalități de îmbunătățire a stagiilor de practică, din punctul de vedere a studenților. S-au identificat metode/instrumente de transformare a stagiilor de practică într-o formă cât mai atractivă, s-a căutat o modalitate cât mai eficientă de dezvoltare a competențelor transversale a studenților. Etapa aceasta s-a axat pe adaptarea așteptărilor studenților în implementarea stagiilor de practică care să le faciliteze tranziția pe piața muncii. Această etapă este una foarte importantă, deoarece analizând așteptările studenților privind stagiile de practică și piața muncii, s-a creat o imagine mai clară despre lipsurile existente.

În vederea realizării acestora, și în vederea realizării unei evaluări cât mai relevante, s-au luat interviuri de la studenți privind așteptările lor de la stagiul de practică, care a constat din următoarele întrebări: 

 • Q1: Consideri că stagiul de practică este relevant pentru dezvoltarea ta academică? De ce?
 • Q2. Consideri că participarea la stagiul de practică te va ajuta din punct de vedere profesional? De ce? (dacă se consideră necesar, se explică intervievatului termenul de „profesional”, respectiv legat de cariera în muncă a unei persoane)
 • Q3. Ce anume ți se pare că este cel mai util la un stagiu de practică în prezent? Cu ce consideri că te-a ajutat cel mai mult? De ce?
 • Q4. Ce anume ți se pare că este cel mai puțin util la un stagiu de practică în prezent? Care sunt aspectele care ți se pare că au fost făcute fără rost, din punctul tău de vedere? De ce?
 • Q5. Care este, în viziunea ta și din experiența ta de până acum, lucrul pe care ai putea să îl înveți și care să îți crească cel mai mult șansele de angajare odată ce termini facultatea?
 • Q6. Dacă ai avea propria ta afacere în domeniul în care studiezi, ce anume ai căuta la cei care vor să se angajeze la tine? De ce?
 • Q6. Dacă ai avea propria ta afacere în domeniul în care studiezi, ce anume ai evita la cei care vor să se angajeze la tine și de ce?
 • Q7. Care este sau ar fi locația ideală în care să efectuezi stagiul de practică? Dacă ai deja o locație în minte, spune-o și spune-ne de ce o consideri cea mai bună. Dacă nu, imaginează-ți o situație ideală.
 • Q8. Care este sau ar fi locația cea mai puțin potrivită în care să efectuezi stagiul de practică? Dacă ai deja o locație în minte, spune-ne de ce este nepotrivită. Dacă nu ai o locație în minte, imaginează-ți care ar fi situația pe care ai vrea să o eviți sau care sunt lucrurile pe care îți dorești să le eviți.

În urma acestor interviuri, s-au constatat următoarele aspecte: 

 • un stagiu de practică este considerat foarte important în găsirea unui loc de muncă (scoruri majoritare de 10, niciunul sub 8), motivele fiind experiența, familiarizarea cu angajatorii și concretizarea unui traseu profesional.
 • făcându-se referire la experiențe de practică avute până în prezent, aspectele pozitive ale unui stagiu de practică este considerat aprofundarea unor cunoștințe deja dobândite; 
 • majoritatea persoanelor întrebate consideră că efectuarea de stagii de practică la cât mai multe instituții este mai benefică decât efectuarea tuturor stagiilor de practică la un singur angajator;
 • majoritatea studenților întrebați consideră că stagiul de practică ar trebui să aibă între una și trei luni; 
 • competențe considerate ca fiind utile pentru a crește angajabilitatea sunt: comunicare, competențe digitale și antreprenoriale; iar stagiile de practică sunt considerate utile în dobândirea acestora.

A doua etapă în realizarea acestui obiectiv a fost Analiza competențelor cerute de angajatori. În această etapă s-a urmărit corelarea așteptărilor pe care studenții le au de la stagiile de practică cu necesitățile identificate de viitorii angajatori. 

Astfel prin interviuri și focus grupuri cu partenerii de practică s-au identificat necesitățile concrete de competențe și cunoștințele pe care viitorii angajatori le urmăresc în absolvenți. S-a urmărit distincția clară între competențele pe care ei înșiși le pot oferi studenților participanți și cele pe care nu le pot oferi, dar de care au nevoie, pentru a identifica modalități alternative prin care ele pot fi obținute. Această etapă a fost necesară în vederea implementării cu eficiență a proiectului deoarece a permis corelarea competențelor necesare din partea grupului țintă și și din partea angajatorilor, și s-au identificat acele competențe, de care trebuie să dispună tinerii absolvenți, dar care nu le pot dobândi nici în sistemul academic, nici angajatorii nu le pot oferi. Acestea fiind elemente cheie pentru tranziția lor pe piața muncii. 

În vederea realizării acestei etape s-au ținut interviuri cu potențiali angajatori, unde aceștia au fost întrebați despre următoarele aspecte, pentru a putea efectua o analiză cât mai relevantă: 

 • Q1: Considerați că stagiul de practică este o adiție esențială la parcursul academic al unui student, mai ales din perspectiva în care acesta va veni la dumneavoastră să își caute un loc de muncă la finalizarea studiilor? De ce?
 • Q3. Care considerați că sunt avantajele pe care un stagiu de practică le aduce/ ar trebui să le aducă unui student și care îl vor ajuta să își găsească un loc de muncă? De ce?
 • Q4. Considerați că în acest moment stagiile de practică pe care traseul academic al unui student USAMV oferă aceste avantaje?
 • Q5. Care considerați că sunt dezavantajele pe care efectuarea unui stagiu de practică le aduce unui student și considerați că acestea îl vor încurca în găsirea unui loc de muncă? De ce?
 • Q6. Care  considerați că sunt lucrurile pe care un student este esențial să le învețe la facultate înainte să vină să se angajeze la dumneavoastră?
 • Q7. Dacă în acest moment ați fi student, ce anume considerați că ar trebui facultatea să vă ofere pentru a vă crește șansele de angajare la terminarea studiilor? De ce?
 • Q8. Considerați că organizația pe care o reprezentați este un loc potrivit pentru efectuarea unui stagiu de practică? De ce?
 • Q9. Care sunt avantajele pe care un student care ar face un stagiu de practică la dumneavoastră le-ar avea în găsirea ulterioară a unui loc de muncă? De ce?
 • Q10. Ce anume considerați că este un lucru/ o aptitudine/o competență important(ă) pentru un student să învețe dintr-un stagiu de practică pentru a-i crește șansele de angajare, dar pe care organizația dumneavoastră nu poate să îl/le ofere? De ce îl/le considerați important(e) și cum ar putea fi dobândit(e)?

În urma acestor interviuri cu potențiali angajatori, s-au constatat următoarele aspecte:

 • stagiile de practică nu oferă studenților totalitatea competențelor pe care ar trebui să le dețină din punctul de vedere al angajatorilor;
 • angajatorii preferă personal mai calificat/specializat, care este capabil să desfășoare activități complexe;
 • angajatorii au anumite așteptări din partea studenților: să fie devotați, hotărâți, răbdători, receptivi, respectuoși, să aibă dorința de a învăța și a se dezvolta, să fie motivați și să aibă inițiativă și să fie orientați spre rezolvarea problemelor; 

A treia etapă din cadrul acestui obiectiv a fost Formularea de recomandări cu privire la îmbunătățirea curriculei pe baza rezultatelor obținute la etapele anterioare. După parcurgerea etapelor anterioare și analizând rezultatele obținute, s-au putut formula recomandări cu privire la așteptările studenților și angajatorilor. 

Luând în considerare concluziile formulate după interviurile efectuare la etapele anterioare, principalele recomandări ar fi: 

 • Diversificarea ofertei de locații de practică (pentru a genera cât mai multă experiență acumulată per total)
 • Selectarea unor locații de practică organizate astfel încât să permită aprofundarea unor cunoștințe deja dobândite de către studenți
 • Selectarea unor locații care să ofere studenților oportunitatea de a lucra cu tehnologii și echipamente cât mai actuale
 • Combaterea punctelor slabe legate de organizare și logistică
 • Corelarea locului de practică cu anul de studiu/nivelul cunoștințelor studenților și cu aptitudinile vocaționale ale studenților
 • Îndrumarea studenților pe perioada efectuării stagiilor de practică (un tutore de practică)
 • Dezvoltarea abilităților personale ale studenților pe perioada practicii în vederea pregătirii acestora ca viitori angajați

Îmbunătățirea stagiilor de practică profesionale

Etapele care duc la realizarea acestui obiectiv au fost identificate ca fiind următoarele: 

 • Formarea de parteneriate pentru stagii de practică 
 • Campanie de conștientizare importanță stagii de practică
 • Portal de practică
 • Realizarea stagiului de practică
 • Concurs îmbunătățire stagii de practică

Prima etapă identificată este ”Formarea de parteneriate pentru stagii de practică”. Această etapă consistă din formarea de parteneriate cu diferite întreprinderi în vederea realizării stagiilor de practică de către studenți. Partenerii care s-au implicat, în Acordul de parteneriat completat și semnat au avut de menționat câteva aspecte legate de efectuarea stagiului de practică, și anume: informații despre firmă (denumire, adresă, reprezentant, etc.), locația desfășurării stagiului de practică, specializarea stagiului de practică, pentru câți studenți poate asigura stagiu de practică, perioada anului în care poate asigura stagiul de practică și câte persoane calificate are pentru îndeplinirea funcției de tutore de practică. Așadar, prin aceste parteneriate create, studenții vor avea șansa de a-și efectua stagiul de practică la partenerii înscriși. Această activitate este menită să diversifice ofertele de practică pentru studenți. 

A doua etapă în îndeplinirea acestui obiectiv a fost ”Campania de conștientizare importanță stagii de practică”, prin intermediul căreia s-a urmărit informarea studenților în legătură cu importanța stagiilor de practică efectuate în timpul studiilor universitare. Stagiile de practică s-au dovedit a fi foarte utile de-a lungul anilor, deoarece acestea oferă experiență relevantă studenților, experiență pe care o pot folosi în cariera lor profesională de după. Mulți consideră stagiile de practică neimportante și nesemnificative din cauza timpului scurt care este alocat în timpul studiilor universitare pentru acestea, și din cauza atitudinii angajatorilor față de stagiari (neseriozitate, în cele mai multe cazuri nu primesc sarcini relevante sau productive). Din aceste cauze, o campanie de conștientizare este veriga cheie în procesul de promovare a stagiilor de practică, atât pentru studenți cât și pentru potențialii angajatori. Această campanie a fost organizată online (prin intermediul website-ului Liderului și prin pagina web a proiectului, dar și prin grupurile studențești de email și paginile de pe rețelele de socializare create de studenți), dar și offline (prin afișe și pliante), iar prin intermediul acestora studenții au fost informați în legătură cu importanța unui stagiu de practică bine făcut și despre rolul pe care îl are acesta în viitorul profesional a fiecăruia. 

A treia etapă a fost ”Portalul de practică”. În această etapă s-a creat portalul de practică, care are rolul de a facilita căutarea unui stagiu de practică corespunzător pentru studenți, conform preferințelor și cerințelor lor. 

Acest Portal de Practică conține 4 module: 

 1. Modul studenți/profesori, care conține materiale despre importanța practicii, informații despre ce așteaptă studenții de la un stagiu de practică, structura stagiilor de practică și modalități prin care studenții pot trimite informații de actualizare a acestor informații. 
 2. Modulul de orientare în carieră și consiliere profesională, care conține modalități de a face decizii legate de carieră, instrumente de autoevaluare pe care vizitatorii să le poată utiliza online pentru orientare sau consiliere, un formular de contact pentru responsabilii de orientare în carieră ai USAMV.
 3. Modulul oportunităților de practică, ce va conține informații constant actualizate cu privire la locurile de practică disponibile (locație, denumire, domeniu de activitate, competențe cerute, competențe care pot fi dobândite, fotografii, feedback/rating din partea celor care au făcut practică acolo, oportunitate de angajare, date de contact). 
 4. Modulul de politici, destinat setului de instrumente și politici elaborate pentru facilitarea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care vor putea fi descărcate și utilizate de orice terta parte care dorește să replice/ scaneze rezultatele. 

Următoarea etapă în realizarea acestui obiectiv a fost ”Realizarea stagiului de practică”. În această etapă, studenții din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca au efectuat stagiile de practică pentru care au optat. Aceste stagii de practică au avut o durată de 96 de ore la o întreprindere în domeniul în care învață studenții (ferme, procesatori, brutării, unități de alimentație publică, composesorate forestiere, firme de cadastru, producători farmaceutici, cabinete de medicină veterinară, institute de cercetare, etc.). Prin aceste stagii de practică se oferă un sprijin concret în tranziția de la școală la viața activă a membrilor grupului țintă. 

Ultima etapă în atingerea acestui obiectiv este ”Concurs îmbunătățire stagii de practică” . Această activitate are ca scop să capitalizeze know-how-ul generat cu ajutorul implementării activităților din proiect, în același timp cu oferirea unor stagii de practică suplimentare, care să îmbunătățească și mai mult accesul pe piața muncii a unor membri din grupul țintă. Pentru ca grupul țintă să participe la procesul de îmbunătățire a stagiilor de practică, acesta trebuie motivat, fapt ce se face prin concursul de îmbunătățire stagii de practică. Concursul de îmbunătățire a stagiilor de practică are 2 obiective: 

 1. de a maximiza feedback-ul primit din partea membrilor grupului țintă care participă la activitățile proiectului, pentru a putea optimiza programele de practică ulterioare (fie din cadrul proiectului, fie cele de după finalizare);
 2. de a menține ridicat nivelul de motivație și implicare a participanților.  

Pentru o mai mare motivare a participanților, premiul acordat va consta într-un stagiu de practică mixt pentru 10 participanți (2 din fiecare facultate USAMV) și 2 însoțitori ai acestora, la mai multe instituții de pe teritoriul Uniunii Europene care prezintă procese/ soluții inovative sau un grad ridicat de performanță în domeniile de interes ale Universității de Științe Agricolă și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Stagiul de practica va dura o săptămână (intervalul incluzând și transportul până acolo), în care participanții, alături de însoțitori, vor efectua practica la mai multe instituții din domeniu dintr-un stat membru UE, instituții care dețin tehnologii, metode și instrumente superioare celor existente în România.

Derulare programe de consiliere profesională și orientare în carieră

Etapele necesare realizării acestui obiectiv au fost identificate ca fiind următoarele: 

 • Contactarea studenților și prezentarea detaliilor cu privire la activitatea de consiliere precum și stabilirea programării sesiunilor de orientare și consiliere 1 la 1
 • Transmitere materiale și instrumente de lucru
 • Parcurgerea modulelor de la 2 la 5 cu fiecare student în parte
 • Obținerea de feedback cu privire la activitatea de orientare și consiliere

Prima etapă în realizarea acestui obiectiv a fost ”Contactarea studenților și prezentarea detaliilor cu privire la activitatea de consiliere precum și stabilirea programării sesiunilor de orientare și consiliere 1 la 1”. În această etapă s-au contactat studenți din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cărora le-a fost prezentată activitatea de consiliere și orientare profesională și li s-a adus la cunoștință ce aspecte benefice are activitatea aceasta. 

Următoarea etapă a fost ”Transmitere materiale și instrumente de lucru”. Experții de consiliere și orientare profesională au contactat studenții interesați în activitatea de consiliere și le-au trimis materialele ce trebuie completate și instrumentele de lucru pentru desfășurarea cu succes a sesiunilor de consiliere și orientare profesională după care au fost stabilite datele în care vor parcurge modulele de consiliere. 

Următoarea etapă în realizarea acestui obiectiv este ”Parcurgerea modulelor de la 2 la 5 cu fiecare student în parte.” Activitatea de consiliere și orientare profesională are în total 5 module, dintre care 4 cad în sarcina Partenerului 1 – Asociația Center for Health Research. Aceste 4 module sunt, după cum urmează: 

 • Modul 2 – Stimă de sine
 • Modul 3 – Analiza pieței muncii
 • Modul 4 – Evaluarea ocupațiilor
 • Modul 5 – Tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

Participanții parcurg toate modulele cu experții din cadrul proiectului prin intermediul sesiunilor de orientare și consiliere profesională 1 la 1 organizate, la final rezultând realizarea profilului personal, a nevoilor și aspirațiilor personale, din care se vor crea niște expectanțe realiste privind cariera profesională a fiecăruia. Importanța acestor programe de consiliere și orientare în carieră se reflectă în tranziția studenților de la școală la viața activă.

Prin modulul 2 – Stima de sine, se axează pe evaluarea încrederii în sine a participantului, dar și pe deprinderea și exersarea unor metode de creștere a încrederii în sine. Se completează un Chestionar de evaluare a stimei de sine, care își propune să ofere participantului o indicație despre nivelul stimei de sine. Apoi, tot în cadrul acestui modul participanții sunt rugați să parcurgă 3 exerciții despre stima de sine. Exercițiul 1 îi impune participantului să își stabilească aspirațiile din prezent și rezultatele din momentul completării, iar în funcție de acestea are posibilitatea de a-și estima nivelul stimei de sine pentru fiecare dintre aspirațiile stabilite. La Exercițiul 2 este rugat să enumere câteva lucruri la care se pricepe, pe care le apreciază la el însuși, ce calități are, lucruri de care este mândru și motive pentru care apreciază o anumită persoană. Exercițiul 3 este un instrument de creștere a stimei de sine, prin care participantul trebuie să se conecteze cu oameni realizați, să stabilească clar obiective pentru următorii 5 ani, să-și facă un plan de acțiune și să își ajusteze obiectivele din planul de acțiune. Iar la final participantul va primi câteva sfaturi utile pentru creșterea stimei de sine. 

Prin modulul 3 – Analiza pieței muncii, participanții vor cunoaște semnificația termenului de piața muncii și trăsăturile sale specifice, vor știi clasificarea pieței muncii și caracteristicile și particularitățile acesteia, informații despre tendințele actuale din România de pe piața muncii împărțite pe sectoare; despre modalitățile de căutare a unui loc de muncă, despre principalele site-uri de recrutare din România, site-uri de recrutare specializate pe domenii și despre motoare de căutare pentru job-uri. Activitatea are rolul de a înțelege piața muncii și cererea angajatorilor, în special prin prisma experienței pe care cursantul o are după stagiul de practică efectuat.

În cadrul modulului 4 – Evaluarea ocupațiilor, participanții vor dobândi următoarele competențe: vor cunoaște mecanismele care reglementează piața muncii, vor cunoaște care sunt tipurile de muncă ce pot fi prestate sub aspectul ocupării individului, vor afla care sunt domeniile din piața muncii care anticipează o creștere a locurilor de muncă disponibile, vor învăța să ia decizia orientării în carieră luând în calcul și disponibilitatea locurilor de muncă dintr-o economie. Participanții vor învăța cum trebuie procedat pentru a lua o decizie informată cu privire la locul de muncă pentru care doresc să aplice. 

Modulul 5 – Tehnici de căutare a unui loc de muncă are rolul de a ajuta participantul în găsirea unui loc de muncă prin dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor, familiarizarea cu metodele de evaluare, elaborarea propriului CV și a scrisorii de intenție. 

Ultima etapă a activității de orientare și consiliere profesională constă în obținerea de feedback cu privire la modul de organizare al sesiunilor 1 la 1 cu studenții din grupul țintă prin transmiterea chestionarului de evaluare a activității către studenții care au finalizat parcurgerea tuturor celor 5 module de consiliere. Pe baza analizei răspunsurilor înregistrate se vor formula recomandări cu privire la îmbunătățirea activității astfel încât experții de orientare și consiliere să poată răspunde cât mai bine așteptărilor venite din partea studenților. 

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.