Etapa 5: Stabilirea propriilor obiective de politici publice bazate pe informațiile disponibile până în acest moment

În această etapă urmează să se stabilească propriile obiective de politici publice care se vor baza pe informațiile strânse și analizate până în acest moment. 

Obiectivele de politici publice stabilite în baza informațiilor adunate sunt:

 • Îmbunătățirea ofertei educaționale.
 • Îmbunătățirea stagiilor de practică profesionale.
 • Programe de consiliere profesională și orientare în carieră.
 1. Îmbunătățirea ofertei educaționale”. 

Acest obiectiv se axează pe îmbunătățirea sistemului educațional din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Prin îmbunătățire se înțelege adaptarea teoriei predate în cadrul universității la cerințele actuale de pe piața muncii, asta însemnând axarea pe dezvoltarea competențelor transversale ale studenților, pentru ca aceștia să poată avea o viață profesională și personală împlinită. 

“Educația ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”. – I. Kant. Educația este și va rămâne un domeniu de interes major, care se poate privi ca fiind o activitate constantă în viața fiecăruia dintre noi, fiind prezentă toată viața. 

În prezent, în toate domeniile din societate se întâmplă schimbări, iar amplitudinea acestora și imprevizibilitatea problemelor impun necesitatea unor competențe și abilități din partea fiecărui angajat pentru ca fiecare să fie capabil de gestionarea acestora și adaptarea la diferite situații. Educația este un punct cheie pentru dezvoltarea acestor competențe necesare. 

Tranziția de la scoala la viata activa și integrarea in munca a tinerilor reprezintă o problemă esențială, cu un puternic impact economic și social, fiind, în același timp un important etalon al eficientei externe a sistemului de educație. Trăim într-o epocă în care schimbările în toate domeniile se produc într-un ritm alert. Cerințele societății moderne și totodată ale angajatorilor sunt foarte diferite față de cele clasice. Sistemul educațional nu poate sta departe de aceste tendințe, de aceea este necesară o schimbare și o adaptare la lucrurile noi care se produc, însă în timp ce toate s-au modificat într-un ritm alert, educația a suferit o modificare minoră.

Sistemul educațional nu este captivant sau nu este corelat cu cerințele pieței muncii. Pentru ca un student, după terminarea studiilor universitare, să aibă șansa de a-și găsi un loc de muncă potrivit este nevoit să dobândească competențele cerute de angajatori, iar acestea se schimbă de zi cu zi. Din cauză că în ziua de azi, instituțiile universitare sunt axate prea mult pe partea teoretică, neglijând partea practică care ar fi necesară studenților în dobândirea competențelor transversale, aceștia consideră inutilă parcurgerea studiilor universitare, fapt ce duce la abandonul școlar. 

Așadar, din cauza faptului că în ziua de azi, educația nu mai este captivantă, studenții nu se mai simt motivați să parcurgă un ciclu universitar. Educația trebuie să îi motiveze pe studenți să învețe, să le ofere o continuitate și să fie coerentă cu cerințele actuale de pe piața muncii. Un sistem de educație de calitate, coerent și axat pe dezvoltarea de competențe (competențe cognitive, socio-emotionale, cunoștințe de bază despre funcționarea unei afaceri – business operations, competențe de analiză – business analysis), este o verigă cheie în creșterea economică a României. Un astfel de sistem ajută la diminuarea ratei abandonului școlar și la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor.

Se impune astfel actualizarea curriculelor, adaptarea acestora la nevoile pieței muncii, calificările obținute prin formare profesională inițială sau continuă nefiind suficient corelate, pentru a permite permeabilitatea şi flexibilitatea traseelor de pregătire.

Așadar prin acest obiectiv se va urmări îmbunătățirea sistemului educațional din cadrul USAMV Cluj-Napoca, în așa fel încât acesta să devină mai atractiv și mai interesant pentru studenți și totodată să fie corelat cu cerințele actuale de pe piața muncii, pentru a ajuta tinerii în dobândirea competențelor cerute de la angajatori. Astfel, oferta educațională trebuie adaptată și actualizată permanent pentru a răspunde eficient nevoilor societății și prin orientarea pe creativitate și inovare, pe dezvoltarea de competenţe care să permită, pe de o parte, exercitarea cetățeniei active și dezvoltarea personală și pe de altă parte, integrarea absolvenților pe piața muncii în continuă schimbare.

Astfel, oferta educațională se centrează pe nevoile beneficiarului și nu invers, oferind experiențe de învățare autentice pentru fiecare student, pornind de la profilul și înclinațiile acestuia și de la cerințele mediului economic ca sistem care preia viitorul absolvent și fructifică cunoștințele acumulate. Astfel se maximizează potențialul fiecăruia, transformând educația într-un proces nu doar util, ci și plăcut, în care comunitatea educațională este motivată să participe.

2. ”Îmbunătățirea stagiilor de practică profesionale”. 

Stagiile de practică s-au dovedit foarte utile de-a lungul anilor în rândul tinerilor. Acestea fiind oferite de firme sau de diferite organizații neguvernamentale reprezintă o metodă foarte eficientă de a câștiga experiență și de a îmbunătăți curriculum vitae personal. Un stagiu de practică constă în ”voluntariat” sau ”internship”, ceea ce înseamnă că persoana respectivă petrece un anumit timp (stabilit) într-o firmă sau organizație și muncește la ei ca un angajat. În cele mai multe cazuri, un astfel de stagiu nu este plătit, dar acest aspect variază în funcție de politicile companiei respective. 

Un astfel de stagiu de practică va deveni important și atractiv în ochii studentului dacă îi oferă șansa de a-și însuși și dezvolta competențe profesionale, experiență profesională relevantă; iar după va avea șansa de a obține un loc de muncă permanent la firma sau organizația respectivă. Prin stagiile de practică studenții vor avea șansa de a face față unor probleme reale cu care se vor confrunta și mai târziu în activitatea lor profesională. Totodată, studenții au șansa de a pune în practică teoria învățată în cadrul universității, în așa fel se pregătesc și pentru tranziția de la viața de student pe piața muncii. Experiența acumulată de la o firmă sau o organizație printr-un stagiu de practică este foarte importantă, deoarece în prezent experiența profesională contează mai mult decât nenumărate diplome sau cursuri la care a participat un potențial angajat. 

Aceste stagii de practică sunt benefice și companiilor, nu numai studenților care aplică la ele. Chiar dacă, pentru angajatori angajarea unui stagiar implică câteva eforturi și din partea lor, cum ar fi alocarea unui spațiu/post de lucru, realizarea unui contract de muncă pe perioadă determinată și alocarea a câteva ore din timpul unui alt angajat cu experiență ca acesta să ghideze stagiarul; au și eu beneficiile lor. 

Angajatorii, prin stagiile de practică au posibilitatea de a atrage tineri valoroși, cu potențial promițător, pe care îi pot învăța și instrui, îi familiarizează cu mediul de lucru, echipa și tehnologiile folosite de ei, iar apoi ulterior angaja pe termen lung. Pe lângă acestea firma sau organizația dă dovadă și de responsabilitate socială față de educația studenților, aspect care este în general ignorat în România. Pentru a îmbunătăți această etapă în viața tinerilor studenți, pentru a avea niște stagii de practică calitative și serioase, este necesar ca și marile companii să își asume rolul lor în procesul educațional.  

Obiectivul acesta este legat și de primul obiectiv, adică ”Îmbunătățirea ofertei educaționale”. 

În ziua de azi, tinerii absolvenți întâmpină din ce în ce mai des un obstacol destul de comun în procesul de căutare a unui loc de muncă; și adică lipsa de experiență. Din cauza lipsei de experiență a acestora, mulți angajatori nu se riscă în a angaja pe cineva fără experiență și din cauza cunoștințelor lor despre curricula din sistemul de educație. Din cauza acestui aspect tinerii rămân în urmă, ajungând să se demotiveze.

Prin îmbunătățirea sistemului de educație din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în mod direct se îmbunătățesc și stagiile de practică profesionale, deoarece prin dobândirea de competențe transversale încă din universitate, studenților le va fi mai ușor de parcurs stagiul de practică profesional. 

Urmarea unui stagiu de practică profesional rezultă în dobândirea unei experiențe profesionale semnificative (cum s-a mai menționat în aspectele anterioare) și a unor noi competențe transversale (competențe care nu se pot dobândi prin parcurgerea doar a studiilor universitare). 

Dezvoltarea ofertei educaționale prin corelarea curriculelor cu realitățile din piața muncii  nu se poate realiza fără implicarea activă a angajatorilor, pornind de la etapa identificării nevoilor de formare, a promovării acestora în rândul studenților, a participării la instruirea practică a acestora, în evaluare și certificare. Consolidarea parteneriatelor angajatorilor cu unitățile de învățământ reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității și relevanței învățării.

Așadar, prin acest obiectiv stabilit se urmărește îmbunătățirea stagiilor de practică, încheindu-se parteneriate cu firme serioase și locale care să furnizeze stagii de practică studenților din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

Prin aceste parteneriate se deschid multe oportunități. 

În primul rând, studenții au șansa de a interacționa mai ușor cu reprezentanți din mediul de afaceri, de a le comunica cerințele și sugestiile de îmbunătățire legate de stagiile de practică, de a afla competențele necesare pentru tranziția pe piața muncii și de a vedea probleme reale ce vor înfrunta pe plan profesional. Pe lângă acest aspect au șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă permanent după finalizarea studiilor, având deja experiența necesară la o companie. 

Pe de altă parte, și angajatorii au oportunitatea de a-și exprima nemulțumirile față de sistemul de învățământ, de a-și comunica sugestiile și cerințele lor ceea ce privește competențele unui posibil angajat. Au șansa de a învăța și instrui studenții cu politicile și metodele de lucru folosite în firma/organizația lor, în așa fel încât la finalizarea stagiilor de practică acești tineri fiind candidați excelenți pentru un loc de muncă în cadrul firmei. 

Așadar, prin aceste parteneriate se îmbunătățește comunicarea între mediul de afaceri și sistemul educațional, având șansa de a se corela cerințele de pe piața muncii cu teoria predată în instituții. 

În vederea popularizării stagiilor de practică în rândul studenților, s-a elaborat și implementat o campanie de conștientizare a potențialilor participanți cu privință la importanța stagiilor de practică din cadrul studiilor. Planul acestei campanii a avut 4 Obiective: 

 • Obiectiv 1: Identificarea și ierarhizarea priorităților în ceea ce privește acordarea unui anumit nivel de importanță stagiului practic de către studenții USAMV.
 • Obiectiv 2: Identificarea mesajului pe care campania ar trebui să îl promoveze pentru a crește nivelul de importanță pe care membrii grupului țintă îl acordă stagiului de practică.
 • Obiectiv 3: Stabilirea acțiunilor care trebuie întreprinse de către experții implicați pentru a livra mesajul către studenții USAMV și pentru a crește nivelul de conștientizare a importanței stagiului de practică.
 • Obiectiv 4: Stabilirea acțiunilor care să permită transferul de know-how din această activitate înspre/dinspre sub-activitatea 3.1. 

Pentru o mai bună comunicare între mediul de afaceri și sistemul educațional s-a creat portalul de practică prin intermediul căreia studenții au posibilitatea de a căuta printre firmele partenere în funcție de criteriile lor. Studenții pot să găsească și să acceseze un stagiu de practică în funcție de localitatea în care vor să se desfășoare practica, în funcție de facultatea sau specializarea pe care o urmează, în funcție de tipul de întreprindere în care doresc să efectueze practica sau în funcție de luna în care doresc să facă practică. Prin acest portal studenților din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca le este mult mai ușor să își găsească un stagiu de practică corespunzător. 

Acest Portal de Practică conține 4 module, fiecare modul având propria secțiune FAQ și instrumente de contact ai responsabililor pentru fiecare activitate: 

 1. Modul studenți/profesori, care conține materiale despre importanța practicii, informații despre ce așteaptă studenții de la un stagiu de practică, structura stagiilor de practică și modalități prin care studenții pot trimite informații de actualizare a acestor informații. 
 2. Modulul de orientare în carieră și consiliere profesională, care conține modalități de a face decizii legate de carieră, instrumente de autoevaluare pe care vizitatorii să le poată utiliza online pentru orientare sau consiliere, un formular de contact pentru responsabilii de orientare în carieră ai USAMV.
 3. Modulul oportunităților de practică, ce va conține informații constant actualizate cu privire la locurile de practică disponibile (locație, denumire, domeniu de activitate, competențe cerute, competențe care pot fi dobândite, fotografii, feedback/rating din partea celor care au făcut practică acolo, oportunitate de angajare, date de contact). 
 4. Modulul de politici, destinat setului de instrumente și politici elaborate pentru facilitarea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care vor putea fi descărcate și utilizate de orice terță parte care dorește să replice/ scaneze rezultatele. 

Concursul de îmbunătățire a stagiilor de practică care va fi organizat are 2 obiective:

 1. de a maximiza feedback-ul primit din partea membrilor grupului țintă care participă la activitățile proiectului, pentru a putea optimiza programele de practică ulterioare (fie din cadrul proiectului, fie cele de după finalizare);
 2. de a menține ridicat nivelul de motivație și implicare a participanților.  

Rolul acestui concurs este acela de a îmbunătăți stagiile de practică prin părerile participanților din grupul țintă. Ca și tip de intervenție, se urmărește adaptarea serviciilor educaționale adresate studenților în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin:

– standarde de pregătire profesională;

– adaptarea programelor de studiu;

– pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare și evaluare inovatoare și eficace;

– asigurarea accesului la informație prin implementarea portalului de practică;

– dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și private;

– asigurarea pregătirii practice a studenților la potențialele locuri de muncă.

3. ”Derulare programe de consiliere profesională și orientare în carieră.”

Prin acest obiectiv se urmărește îndrumarea grupului țintă pentru a avea o viață profesională și personală împlinită. Este necesară implementarea unui mecanism de orientare profesională și consiliere în carieră care să permită accederea la piața muncii a studenților absolvenți, în funcție de aspirațiile, aptitudinile, profilul ocupațional stabilit în funcție de personalitatea fiecăruia, corelate cu așteptările venite din partea angajatorilor.

În lumea de azi, așa des schimbătoare, tinerii absolvenți ai universităților, din cauza lipsei de experiență rămân blocați după finalizarea studiilor universitare. Mulți dintre ei nu știu în ce direcție să se îndrepte sau de unde să înceapă căutarea unui loc de muncă potrivit. 

Așadar rezultă nevoia de Programe de consiliere profesională și orientare în carieră, prin care tinerii absolvenți pot primi sfaturi utile și practice de la niște experți în domeniu pentru a porni pe drumul lor. Prin acest aspect se ajută la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, deoarece mulți dintre ei atunci când rămân dezorientați și nemotivați renunță la căutarea unui loc de muncă.  

Prin programele de consiliere profesională și orientare în carieră, experții noștri oferă asistență individuală prin care se ajută la evaluarea abilităților, competențelor vocațiilor și stabilirea unui traseu profesional pe care să-l urmeze. Se urmărește medierea pe piața muncii cu potențialii angajatori, în funcție de specializarea, competențele și dorințele fiecărui student. 

Studenții din grupul țintă parcurg în total 5 module, din care 4 cad în sarcina partenerului 1 din proiect, adică Asociația Center for Health Research, care are angajați experții de orientare și consiliere profesională. Aceste 4 module sunt, după cum urmează: 

 • Modul 2 – Stimă de sine
 • Modul 3 – Analiza pieței muncii
 • Modul 4 – Evaluarea ocupațiilor
 • Modul 5 – Tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

Participanții parcurg toate modulele cu experții din cadrul proiectului, la final rezultând analizarea profilului personal, a nevoilor și aspirațiilor personale, din care se vor crea niște expectanțe realiste privind cariera profesională a fiecăruia. Importanța acestor programe de consiliere și orientare în carieră se reflectă în tranziția studenților de la școală la viața activă. 

Prin modulul 2 – Stima de sine, se axează pe evaluarea încrederii în sine a participantului, dar și pe deprinderea și exersarea unor metode de creștere a încrederii în sine. Se completează un Chestionar de evaluare a stimei de sine, care își propune să ofere participantului o indicație despre nivelul stimei de sine. Modul în care ne percepem depinde de gradul de autostimă (autoapreciere, autorespect, autoacceptare) pe care îl avem. Astfel, dacă ne acceptăm pe noi înșine, dacă ne apreciem pentru ceea ce facem bine – aceasta contribuie la autorespectul și încrederea în sine – dacă acceptăm ca avem și slăbiciuni fără să ne criticăm în permanență pentru ele – aceasta constituie baza tolerantei fata de sine și, implicit, fata de altii – putem trai confortabil din punct de vedere emoțional.

Apoi, tot în cadrul acestui modul participanții sunt rugați să parcurgă 3 exerciții despre stima de sine. Exercițiul 1 impune participantul să își stabilească aspirațiile din prezent și rezultatele din momentul completării, iar în funcție de acestea are posibilitatea de a-și estima nivelul stimei de sine pentru fiecare dintre aspirațiile stabilite. La Exercițiul 2 este rugat să enumere câteva lucruri la care se pricepe, pe care le apreciază la el însuși, ce calități are, lucruri de care este mândru și motive pentru care apreciaza o anumită persoană. Exercițiul 3 este un instrument de creștere a stimei de sine, prin care participantul trebuie să se conecteze cu oameni realizați, să stabilească clar obiective pentru următorii 5 ani, să își facă un plan de acțiune și să își ajusteze obiectivele din planul de acțiune. 

Imaginea de sine ne influențează comportamentele. O imagine de sine bună contribuie la atingerea mai facilă a obiectivelor pentru ca dă entuziasm, energie și determinare, obstacolele fiind percepute ca provocări ce trebuiesc depășite. O imagine de sine buna te face sa relationezi armonios cu ceilalți, prin atingerea obiectivelor poți avea performanțe profesionale, succes social etc. Pe de altă parte, stima de sine scăzută conduce la demotivare și comportamente de evitare care alimentează un dialog interior negativ.

La finalul modulului 2, pe baza exercițiilor efectuate, participantul va primi sfaturi utile pentru creșterea stimei de sine. 

Prin modulul 3 – Analiza pieței muncii, participanții vor cunoaște semnificația termenului de piața muncii și trăsăturile sale specifice, vor știi clasificarea pieței muncii și caracteristicile și particularitățile acesteia, informații despre tendințele actuale din România de pe piața muncii pe sectoare; despre modalitățile de căutare a unui loc de muncă, despre principalele site-uri de recrutare din România, site-uri de recrutare specializate pe domenii și despre motoare de căutare pentru job-uri. Activitatea are rolul de a înțelege piața muncii și cererea angajatorilor, în special prin prisma experienței pe care cursantul o are după stagiul de practică efectuat.

Misiunea universităților a suferit de-a lungul timpului schimbări semnificative. Dacă la început calitatea actului educațional era o dimensiune intrinsecă a însuși conceptului de universitate, în universitatea contemporană calitatea actului educațional este direct legată de rezultatele învăţării (nivelul de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini generice, valori, convingeri, atitudini). Astfel, angajabilitatea absolvenţilor și adaptabilitatea programelor de studiu la nevoile din piața muncii devine o prioritate.

Prin modul 3 al sesiunilor de orientare și consiliere profesională se urmărește așadar stimularea aptitudinilor studentului în a înțelege nevoile mediului economic și a valorifica oportunitățile din piața muncii, precum și dezvoltarea capacității de a corela propriile competențe și abilități cu cerințele identificate.

În cadrul modulului 4 – Evaluarea ocupațiilor, participanții vor dobândi următoarele competențe: vor cunoaște mecanismele care reglementează piața muncii, vor cunoaște care sunt tipurile de muncă ce pot fi prestate sub aspectul ocupării individului, vor afla care sunt domeniile din piața muncii care anticipează o creștere a locurilor de muncă disponibile, vor învăța să ia decizia orientării în carieră luând în calcul și disponibilitatea locurilor de muncă dintr-o economie. Participanții vor învăța cum trebuie procedat pentru a lua o decizie informată cu privire la locul de muncă pentru care doresc să aplice. 

Modulul 5 – Tehnici de căutare a unui loc de muncă are rolul de a ajuta participantul în găsirea unui loc de muncă prin dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor, familiarizarea cu metodele de evaluare, elaborarea propriului CV și a scrisorii de intenție. 

Importanța acestui modul survine din înșiruirea pașilor necesari a fi parcursi de la identificarea unui loc de muncă potrivit personalității și aptitudinilor proprii, până la obținerea acestuia. Modul de elaborare a CV-ului și a scrisorii de intenție este de importanță maximă, acestea fiind cartea de vizită a aplicantului și primul contact între aplicant și angajator. Succesul unui CV și a unei scrisori de intenție bine realizate și adaptate postului pentru care se candidează este dat de atingerea scopului principal al acestora și anume obținerea interviului cu angajatorul. Mai departe, în procesul de consiliere profesională sunt prezentate principalele tipuri de interviuri și modalități eficiente de abordare a acestora, astfel încât la momentul prezentării la un interviu real studenții să fie pregătiți pentru orice provocare.

Pentru a veni cât mai bine în sprijinul studenților, la finalul parcurgerii celor 5 module fiecărui participant îi este transmis un chestionar de evaluare a activității de orientare și consiliere profesională prin intermediul căruia se urmărește obținerea de feedback cu privire la modul de organizare a sesiunilor de consiliere profesională, măsurarea gradului de satisfacție al participanților cu privire la utilitatea informațiilor primite, interacțiunea cu Experții de orientare și consiliere profesională, competențele dobândite. Sunt solicitate de asemenea, sugestii pentru îmbunătățirea activității.

Chestionarul se transmite studenților care au finalizat toate cele 5 module de consiliere profesională, sub forma unui formular online, iar răspunsurile sunt înregistrate într-o bază de date pe baza căreia se vor trage concluzii referitoare la modul de desfășurare a activității și se vor identifica aspectele care pot fi îmbunătățite, ținând cont de sugestiile primite.

Oferirea de servicii de orientare și consiliere în carieră reprezintă una din provocările sistemului de educație actual, activitatea de orientare și consiliere profesională devenind un facilitator a integrării tinerilor pe piața muncii, în concordanță cu abilitățile și motivația lor intrinsecă, fiind o componentă esențială a unui proces de educație de calitate, atât pentru student ca viitor jucător pe piața muncii cât și pentru societate.

Consilierea profesională a studenților prin cele 5 module derulate în cadrul sesiunilor de orientare și consiliere profesională 1 la 1 din proiect contribuie la planificarea traseului carierei studenților și absolvenților axat, în principal, pe: identificarea intereselor și abilităților profesionale prin testări specifice; asistență în realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă: CV, scrisoare de motivație; pregătire în vederea prezentării la un interviu de selecție pentru un loc de muncă; sprijin în luarea de decizii privind cariera și; identificarea oportunităților de dezvoltare a abilităților și competențelor necesare pe piața muncii.

EDUCAȚIE DE CALITATE prin Programe de Orientare și Consiliere Profesională
Beneficii individuale
Autocunoaștere 
Cultivarea stimei de sine
Capacitate sporită de a găsi un loc de muncă
Creșterea calității vieții
Beneficii pentru societate
Dezvoltare economică
Competitivitate
Inovare
Creștere a implicării civice

Prin urmare, dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii sunt parte integrantă a obiectivelor de politici publice definite în cadrul prezentului plan și sunt avute în vedere în dezvoltarea programelor de studiu și a stagiilor de practică din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca cu scopul de a ține pasul la dinamica mediului economic.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.