Etapa 3: Analiza documentelor privind piața muncii / mediul economic

Strategia Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020

Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014-2020

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest – RIS3 NV

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027

Program Operațional Regional 2014-2020

Strategia Națională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025

Planul Strategic Instituțional al Ministerului Muncii și Justiției Sociale