Etapa 1: Investigarea informațiilor și ale datelor deja disponibile în cadrul proiectului și analiza acestora din perspectiva relevanței lor pentru elaborarea de politici publice.

Pentru a începe planul de politici publice, este necesară o inventariere a tuturor informațiilor deja disponibile în proiect, respectiv a analizelor deja realizate de către diverși experți ai echipei. 

Vom relua fiecare document elaborat și vom efectua o recapitulare și analiză a acestuia, evidențiind aspectele relevante pentru activitatea de elaborare de politici publice:

Document 1: Cererea de Finanțare a proiectului

Document 2: Raportul de îmbunătățire a stagiului de practică – mediul academic

Document 3: Raport de îmbunătățire a programelor de practică – mediul muncii

Document 4: Analiza stagiilor de practică prezente din perspectiva competențelor transversale