Etapa 2: Analiza documentelor de politici educaționale

În ceea ce urmează, vom identifica toate documentele de politici publice din domeniul educațional și le vom analiza din perspectiva relevanței lor pentru proiectul HeadStart, mai exact din perspectiva relevanței lor pentru elaborarea de politici care să capitalizeze rezultatele proiectului (ce anume a funcționat, ce anume nu a funcționat, cât de relevante sunt anumite rezultate sau date din cadrul acestor politici, aplicabilitatea lor pentru proiectul HeadStart și pentru contextul USAMV Cluj-Napoca, etc.) 

Unele dintre aceste documente au fost analizate și în procesul de elaborare a cererii de finanțare a proiectului, însă perspectiva avută în vedere de echipa de elaborare a proiectului și perspectiva necesară pentru această sub-activitate ar putea fi diferite, motiv pentru care fiecare dintre aceste documente trebuie reluate (există, de asemenea, posibilitatea ca unele dintre acestea să fi avut actualizări, astfel încât trebuie reluate și analizate).

Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2023

Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020

Acord de Parteneriat 2014-2020

Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020