Pentru a se determina nivelul de abordare a competențelor transversale la nivelul fiecărei specializări din USAMV, s-a realizat o analiză a tuturor fișelor de disciplină disponibile în cadrul specializărilor USAMV Cluj-Napoca, astfel încât să se poată contura situația actuală a oportunităților de aprofundare ale acestor competențe, pentru a se putea îmbunătăți prin intermediul proiectului.

Concluziile acestei analize și relevanța acestora pentru planul de documente de politici publice sunt după cum urmează:

 Concluzii

Programele de studiu propuse sunt variate, dar puternic individualizate, existând totuși unele discipline liant. Accentul cade foarte puternic pe dezvoltarea de competențe profesionale specifice, însă se remarcă o înclinație spre stimularea competențelor transversale, atât prin introducerea unor discipline transversale legate de management, marketing, economie, antreprenoriat, etică, igienă și nutriție, drept și legislație, dezvoltare durabilă, pedagogie, comunicare etc., cât și prin metodele de predare și evaluare abordate.

Recomandări

Deoarece majoritatea disciplinelor transversale se regăsesc pe lista de discipline opționale/facultative, recomandăm introducerea treptată  a acestora în curricula obligatorie, în vederea dezvoltării atât a competențelor profesionale specifice, cât și a celor transversale, care vor ajuta ulterior studentul în crearea unei viziuni de ansamblu asupra mediului în care își va desfășura viitoarea activitatea, în calitate de membru în piața muncii. De asemenea, susținem metodele de predare/evaluare digitală/inovativă a studenților, precum și adaptarea stagiilor de practică a acestora la utilizarea noilor tehnologii, încurajarea utilizării de alternative tehnologice și aplicarea creativă a celor mai noi cunoștințe din domeniu, maximizând astfel dezvoltarea de competențe cheie.Aspectele care reies din aceste analize sunt nevoia de a investiga gradul de accesare al cursurilor opționale focalizate pe transmiterea de competențe transversale, investigarea performanței în stagiul de practică a studenților care au accesat aceste cursuri versus cei care nu le-au accesat, investigarea modalităților de îmbunătățire a instrumentelor și tehnicilor de aprofundare a acestor competențe etc.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te intersează în mod specific.