Raportul de îmbunătățire a stagiilor de practică a avut ca și obiectiv investigarea așteptărilor din cadrul mediului academic în ceea ce privește îmbunătățirea și deprinderea de competențe prin practică profesională. Au fost utilizate instrumente specific create pentru a investiga aceste variabile, iar rezultatele și concluziile au fost următoarele:

Concluzii:

Mediul academic consideră stagiile de practică ca fiind relevante pentru dezvoltarea academică, prin posibilitatea aplicării cunoștințelor teoretice și prin acumularea de experiență, iar acest ultim motiv este invocat ca factor relevant și din perspectiva creșterii șanselor de găsire a unui loc de muncă după absolvire.

Mediul academic consideră că în prezent principalul avantaj al stagiilor de practică este aprofundarea cunoștințelor deja dobândite, iar dezavantajele sunt reprezentate de monotonia muncii și aspecte organizatorice.

În ceea ce privește durata și locația de practică, majoritatea respondenților sunt de părere că sunt suficiente între una și trei luni de practică, la cât mai mulți parteneri de practică.

Legat de competențele pe care respondenții le consideră esențiale de deprins prin intermediul stagiilor de practică, temele majore țin de abilități practice de utilizare a unor tehnologii și tehnici de ultimă oră, pe locul secundar fiind competențe transversale, precum cele digitale, de comunicare și muncă în echipă (exprimate atât în mod direct, cât și indirect), organizarea timpului (enunțată în mod indirect), gândire critică (enunțată în mod indirect), abordare sistematică  (enunțată în mod indirect), și competențe antreprenoriale. Această concluzie este sprijinită și de aspectele care, în opinia respondenților, fac un stagiu să fie considerat nereușit, fiind enunțate în mare parte aspecte opuse față de cele exprimate mai sus.

Recomandări

Luând în considerare concluziile formulate în secțiunea anterioară, principalele recomandări cu privire la îmbunătățirea curriculei de practică sunt următoarele:

Creșterea valorii adăugate oferite de stagiile de practică din perspectiva experienței acumulate pe mai multe paliere:

Diversificarea ofertei de locații de practică (pentru a genera cât mai multă experiență acumulată per total)

Selectarea unor locații de practică organizate astfel încât să permită aprofundarea unor cunoștințe deja dobândite de către studenți 

Selectarea unor locații care să ofere studenților oportunitatea de a lucra cu tehnologii și echipamente cât mai actuale, 

Combaterea punctelor slabe legate de organizare și logistică

Creșterea valorii adăugate oferite de stagiile de practică din perspectiva competențelor transversale prin următorii pași succesivi:

Creșterea gradului de cunoaștere a membrilor grupului țintă legate de competențele transversale, în principal cunoaștere formală (terminologie, conținut, pentru a putea clasifica corespunzător competențele pe care le aprofundează fie și în mod indirect)

Furnizarea unei pregătiri de bază cu privire la competențele transversale de care au nevoie pe piața muncii și a modului în care le pot deprinde;

Monitorizarea stagiilor de practică pentru a estima (inițial) și confirma (pe parcurs) capacitatea partenerilor de practică de a contribui la dezvoltarea competențelor transversale necesare pe piața muncii.

Aspectele cheie care pot fi preluate din acest raport și care merită investigate și avut în vedere pentru planul de față sunt evaluarea nivelului de experiență pe care participanții l-au dobândit în cadrul stagiilor de practică din proiect, din perspectiva îndeplinirii așteptărilor apriori, ușurarea sau îngreunarea aspectelor organizatorice.

O altă variabilă ce trebuie investigată este potrivirea lungimii programului de practică, în special al participanților care au avut stagii de practică în afara proiectului, de durate mai mari sau mai mici decât stagiul efectuat prin proiect.De asemenea, aspectul care trebuie avut în vedere cel mai bine este capacitatea de dobândire a unor competențe transversale versus stagiile normale de practică.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te intersează în mod specific.