Deși a fost realizată înainte de demararea efectivă a proiectului, Cererea de Finanțare (și anexele sale relevante) este relevantă pentru planul de față, deoarece conține informații relevante cu privire la politicile publice în vigoare și va presupune un punct de pornire în reluarea analizei de date relevante pentru elaborarea de politici publice. Mai cu seamă, secțiunile relevante pentru activitatea de față sunt „justificarea proiectului” și „Contextul proiectului”, unde se face referire la contextul academic, social și economic relevant pentru potențialii participanți la activitățile proiectului:

Obiectivul General:

Facilitarea tranziției către piața muncii a studenților și masteranzilor Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca printr-o abordare integrată de măsuri specifice dobândirii de competențe și servicii de ocupare.

Obiectivul general al proiectului contribuie la OS 6.13 al POCU „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” prin facilitarea accesului la un loc de munca a studenților/masteranzilor USAMV: indirect, prin crearea de programe de practica axate pe competențele cerute de angajatorii din domeniu și prin crearea unui portal care sa faciliteze accesarea de către studenți a unor stagii de practica utile (măsuri care influențează aproape toți cei 6000 de studenți ai USAMV); direct, prin susținerea stagiilor de practica pentru 250 de membri ai grupului ținta și oferirea de servicii de ocupare care să-i ajute în tranziția pe piața muncii; concret, prin asigurarea tranziției pe piața muncii a minimum 110 membri ai grupului ținta. Mai mult, domeniile de studiu ale USAMV Cluj se încadrează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Procesarea alimentelor și a băuturilor, Energie și management de mediu, Bioeconomie) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Bioeconomie, Energie, Mediu și schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Sănătate).

Îndeplinirea Obiectivului General al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung datorită schimbărilor pe care le va aduce stagiilor de pregătire practică din USAMV, datorită realizării unei medieri între viitorii angajați și potențiali angajatori (prin intermediul Portalului de Practica) și datorită scăderii numărului de absolvenți de învățământ terțiar care nu își găsesc un loc de munca la finalizarea studiilor.

Din această secțiune reiese necesitatea focalizării pe domeniile de specializare inteligentă, dat fiind nu doar specificul proiectului, ci și limitările date de timp: util la nivelul întreg USAMV ar fi focalizarea pe toate domeniile relevante (pentru a avea impact la nivelul tuturor absolvenților USAMV), însă universitatea are o paletă atât de largă de specializări încât nu pot fi toate acoperite eficient.

Ca și necesitate de menționat pentru plan reiese identificarea tuturor domeniilor de specializare inteligentă relevante specializărilor USAMV Cluj-Napoca și investigarea politicilor publice legate de fiecare în parte (dacă există) sau cel puțin la nivel de categorii.

Contextul proiectului:

Proiectul se va desfășura în regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare). Chestiunea pe care proiectul dorește sa o diminueze este sincopa dintre pregătirea academică și piața muncii, mai exact diferența dintre competențele pe care studenții și masteranzii Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMV) le dobândesc în timpul studiilor academice și cele care le sunt solicitate de angajatori. Chiar dacă din punct de vedere teoretic și, într-o oarecare masura, tehnologic, cursurile academice satisfac cerințele angajatorilor, pentru un transfer eficient pe piața muncii, membrii grupului ținta mai au nevoie de un minim de experiență practică și de câteva competențe care nu pot fi deprinse exclusiv prin studiu academic (managementul timpului, lucrul în echipa – unde este cazul etc.) Din analiza de nevoi (prezentată extins în cadrul secțiunii „Justificare”) reiese că membrii grupului țintă sunt conștienți de importanța stagiilor de practica și că doresc ca acestea să le ofere o experiență cât mai folositoare în tranziția pe piața muncii. Din acest motiv, proiectul își propune o abordare integrată, cu acțiuni care sa faciliteze transferul pe piața muncii a studenților USAMV (care structural este împărțită în 5 facultăți: Agricultură, Zootehnie și Biotehnologii, Horticultură, Știința și Tehnologia Alimentelor, Medicină Veterinară). Acțiunile integrate propuse sunt: Analizarea detaliată a așteptărilor studenților în ceea ce privește stagiile de practică, Dezvoltarea unor parteneriate noi de practica, în domenii de interes pentru USAMV și competitive pe piața, Analizarea detaliată a competențelor cerute de angajatori (parteneri de practica), Dezvoltarea unui program de practica menit sa le însușească acele competențe participanților, Dezvoltarea unei campanii de conștientizare a importanței practicii profesionale, Furnizarea de Consiliere profesională pentru participanți, atât pentru alegerea unui loc de practica bun, cât și pentru pregatirea transferului pe piața muncii, Pilotarea a 2 ture de stagii de practică pentru membrii grupului ținta, Implementarea unor concursuri de sugestii îmbunătățire stagii de practică (ce vor ajuta echipa de proiect în pregatirea unor documente de politica menite sa îmbunătățească stagiile de practica și după finalizarea proiectului și care vor duce câștigătorii într-un stagiu de practica la mai multe întreprinderi inovatoare din străinătate), Elaborarea unor politici de facilitare a transferului grupului ținta din mediul academic pe piața muncii.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020 prin reducerea numărului de persoane care nu își găsesc loc de munca după terminarea cursurilor, deoarece minim 44% din participanții la proiect își vor găsi un loc de munca la finalizarea intervenției. Pentru a atinge acest procent, participanții la proiect vor efectua stagii de practica la angajatori care sunt parteneri de practica în prezent ai USAMV și la parteneri noi identificați (minim 100 de locuri la parteneri noi), care sa îndeplinească cerințele proiectului (sa ofere un mediu de practica dinamic și corelat cu piața actuala, menit sa ofere studenților o experiența practica utilă). De asemenea, proiectul contribuie și la Strategia Națională de Ocupare a Forței de Munca,

O3/OS3.1, „Sprijinirea adaptabilității și dezvoltării permanente a forței de munca corelate cu schimbările structurale ale pieței muncii”, prin implicarea angajatorilor în planificarea stagiilor de practică din cadrul proiectului. 

În ceea ce privește contextul implementării proiectului, acesta este propice pentru a rezolva probleme exprimate anterior din mai multe motive:

1. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest a cunoscut în ultimii ani o evoluție pozitiva a sectorului primar, cu cifre de afaceri și număr de întreprinderi implicate în agricultura în continua creștere (a se vedea Analiza de Nevoi atașată la cererea de finanțare), ceea ce se poate transforma în oportunități numeroase de angajare a grupului ținta. Astfel, rezultatele proiectului (persoanele angajate și cele mai bine pregatite pentru piața muncii) contribuie la dezvoltarea locală și regională a pieței muncii, cu potențiali angajați corespunzător pregătiți pentru ocupațiile cerute.

2. Municipiul Cluj-Napoca este principalul centru urban al regiunii Nord-Vest și al 2-lea oras ca populatie din România, cu aproximativ 324.000 de locuitori (Recensamantul Populatiei 2011).

3. Municipiul Cluj-Napoca este cel mai mare centru universitar din țara, iar USAMV este a patra universitate ca mărime, cu 6000 de studenți (dupa Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca – 41.000 de studenți, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca – 15.000 de studenți, respectiv Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 11.000 de studenți). Din acești studenți, aproximativ 10% rămân in Cluj-Napoca, ceea ce reprezinta o resursa umană importantă pentru companiile de la nivel local/ județean.

4. USAMV oferă în prezent mai multe oportunități de practica, respectiv pentru Zootehnie și biotehnologii: Cooperativa Agricolă Someș-Aries (cooperativa mixtă de producători), SC Frieslandcampina România SA (companie de lapte și lactate multinațională, care deține printre altele și brandul Napolact), SC PIC Romania SRL (Branch românesc al multinaționalei PIC, furnizor de genetica porcina la nivel global) , SC Sipigferm SRL (ferma medie de porcine, cu peste 7 angajați și o cifra de afaceri de peste 2.000.000 RON), SC Plantextrakt SRL (laboratoare ce furnizeaza produse farmaceutice și homeopatice); pentru Știința și Tehnologia Alimentelor: SC COSM-FAN (carmangerie din comuna Apahida, în apropiere de Cluj-Napoca), SC Auchan România SA (retailer proprietar al hypermaketurilor cu același nume, cu 2 unitați deschise în Cluj-Napoca), Grupul US Food Network SA/American Restaurant System SA/ Moulin D`or (care dețin, printre altele, restaurantele KFC, Pizza Hut și cafenelele Paul), SC JIMSYM SRL (brutarie și patiserie din Cluj-Napoca), PRIMA AUTOMOBILE SRL (deținător al localului Casa Tarancutei, restaurant, placintarie si cofetărie cu specific românesc); pentru Medicina Veterinara SC Biovet SRL – dr. Iancu Sergiu, dr. Crecan Cristian, SC Trivet SRL – dr. Timen Andrei, SC Medivet Bogdan SRL – dr. Sidonia Bogdan, SC Clinica Veterinara Calvaria SRL – dr. Scurtu Iuliu, SC Multivet SRL – dr Lakatos Istvan, toate fiind clinici veterinare din Cluj-Napoca; pentru Agricultura SC Arovit SRL (întreprindere de procesare și conservare a fructelor și legumelor, marca cu peste 70 de ani de tradiție în România și deja prezenta la nivel internațional), SC Promat Comimpex SRL (producator și distribuitor de semințe și produse chimice pentru agricultura), Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda (producator de semințe și hibrizi relevant la nivel regional), Agenția Județeană de Protectia Mediului Cluj, SC Tehnofavorit SRL (producător și comerciant de utilaje agricole din comuna Bonțida, județul Cluj, cu o tradiție de peste 60 de ani în domeniu). Aceste companii activează în sectoare economice cu potențial competitiv conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020 (este vorba de sectoarele Procesarea alimentelor și a băuturilor,. Energie și management de mediu, respectiv Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii), precum și în domenii de specializare inteligentă, definite în Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (Bioeconomie, Energie, mediu și schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Sanatate). Astfel, prin contribuția la dezvoltarea acestor sectoare economice/ domenii de specializare (contribuție adusă de pregătirea de personal nu doar bine pregatit teoretic, ci și cu potențial competitiv pe piața muncii), proiectul contribuie și la strategiile mai sus menționate.

Majoritatea pașilor descriși în secțiunea de context au fost deja abordați prin proiect (analiza cerințelor furnizate de mediul academic, analiza competențelor cerute de angajatori, pregătirea programului de practică), sunt abordați în prezent (concursul de pregătire stagii de practică) sau vor fi abordați până la finalul proiectului (realizarea de documente de politică, proces început chiar cu acest document).  Elementul care trebuie luat în considerare este analiza Strategiei Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020 și a Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, din perspectiva domeniilor de specializare inteligentă și de asemenea din perspectiva anumitor modificări pe care aceasta se poate să le fi suferit (actualizări, având în vedere perioada de valabilitate, sau poate chiar draftul strategiei pentru perioada următoare, dacă există). Un alt subiect care necesită a fi dezvoltat este cel al dezvoltării regionale, datorită eventualelor schimbări de context. Astfel, se consideră oportună analiza Strategiei de Dezvoltare Regională a regiunii de Nord Vest, atât cea aferentă perioadei programatice 2014-2020, cât și eventualele drafturi aferente următoarei perioade programatice. De asemenea, între timp a fost elaborată și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiuni de Nord-Vest, care ar putea conține informații și date extrem de relevante pentru documentele de politică publică. 

Mergând mai departe la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Cluj-Napoca, a cărui obiectiv este tranziția către o economie bazată pe cunoaștere, este un aspect care trebuie investigat pentru a analiza eventualele oportunități de care trebuie profitat la nivel local și care sunt pașii relevanți pentru a maximiza acest proces. 

Justificarea proiectului

Principalele probleme care justifică intervenția și activitățile propuse pentru a le remedia/atenua: Proiectul vine în întâmpinarea problemei desincronizarii dintre cunoștințele/competențele deținute de către absolvenții Universității de Științe Agricole și Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMV) și cerințele angajatorilor din domeniile pentru care aceasta pregătește resursa umană. Această desincronizare este resimțită și la nivelul studenților, care sunt de părere că au nevoie de mai multă experiență practică pentru a accesa piața muncii. Pentru a determina aspecte cât mai detaliate ale acestor decalaje, s-a efectuat o analiză a nevoilor proiectului (anexata la aceasta Cerere de Finanțare), care consta în analiza de date secundare și o analiza în rândul studenților de la USAMV. Aceasta a fost focalizata pe trendurile pieței muncii în domeniul agriculturii (sectorul primar de activitate), nevoile și percepțiile studenților și masteranzilor USAMV în legătură cu stagiile de practica și accesul absolvenților pe piața muncii. Chestionarul distribuit a avut peste 350 de respondenți din toate facultățile USAMV, iar analiza răspunsurilor a conturat următoarele puncte cheie (PC) pe care se bazează proiectul:

(PC1) Piața muncii în sectorul primar din Regiunea Nord-Vest este în crestere și există potențial de ocupare în acest domeniu pentru persoane cu expertiză;

(PC2) Exista o nevoie pentru mai multa pregatire practică percepută de către studenți la nivelul întregii USAMV;

(PC3) Lipsa unei experiențe practice mai extinse e percepută ca un punct slab în găsirea unui loc de munca;

(PC4) Seriozitatea, dorința de a învăța și cunoștințele teoretice sunt punctele forte pe care studenții afirma ca le au și care îi ajuta în găsirea unui loc de munca;

(PC5) Studenții considera practica drept foarte importantă pentru găsirea unui loc de munca;

(PC6) Studenții considera utilă efectuarea practicii în mai multe locuri, pentru a acumula cât mai multă experiența.

Luând în considerare aceste puncte cheie, proiectul va răspunde nevoilor formulate de către grupul ținta prin următoarele acțiuni:

(PC1): Organizarea unui portal de practica, în format online, care sa conțină toate informațiile necesare pentru selectarea unui stagiu de practica potrivit pentru grupul ținta (Specificațiile portalului sunt descrise în secțiunea „Metodologie”);

(PC2, PC3) Organizarea unor stagii de practica eficiente, care să maximizeze experiența acumulată de către practicanți și care sa permita asimilarea cât mai multor cunoștințe/ competențe.

(PC4) Oferirea de servicii de orientare și consiliere profesională care sa ofere studenților tehnici corespunzătoare de exploatare a punctelor forte pe care le dețin.

(PC5, PC6) Oferirea unui stagiu de practica complex, care sa dea studentului o experiență cât mai variata și o paleta de competențe cât mai utile pentru facilitarea accesului pe piața muncii.

Valoarea adăugată a proiectului este data de mai multe acțiuni pe care grupul ținta nu l-ar putea întreprinde prin alte metode: oferirea unui stagiu de practica proiectat pentru a răspunde așteptărilor studenților și pentru a facilita dobândirea competențelor cerute de angajatorii din domeniu, inclusiv competențele transversale; Elaborarea unui portal care sa permită studenților să facă o alegere cât mai informata cu privire la locul de practica (pot face comparații între instituții, pot observa care dintre instituții sunt disponibile în ce perioada și pentru câți studenți, pot vedea părerile colegilor care au efectuat practica acolo etc.) Servicii complete de orientare și consiliere profesională care sa îi pregateasca pentru accesul pe piața muncii; Proiectul va dinamiza piața muncii locală /regională prin facilitarea contactului dintre potențialii angajatori și viitorii angajați (prima categorie nu va mai trebui sa ia oameni pe baza de proba, perioada de practica fiind una în care sa vadă potențialul studenților, iar aceștia pot sa identifice viitoarele locuri de munca încă din perioada studiilor, având oportunitatea unei tranziții mai rapide la viața activă). Aceasta abordare integrată, cu acțiuni focalizate pe studenți, potențiali angajatori, parteneri de practica (cei 2 nu sunt exact aceiași, chiar dacă exista proiectul va ținti spre o suprapunere cât mai aproape de total a celor 2 categorii), cadre didactice (prin personalul implicat în proiect, care va fi în contact direct cu participanții și deci automat și cu cadrele didactice) nu poate fi realizata altfel decât prin intermediul acestui proiect, ceea ce reprezinta un avantaj mare pentru grupul țintă și pentru USAMV și piața muncii locală/ regională de asemenea.

Primul aspect care trebuie abordat în ceea ce privește analiza de politici publice care rezultă din secțiunea „Justificare” a cererii de finanțare este reluarea datelor secundare utilizate în cadrul analizei de nevoie efectuate, cu actualizarea acestora (în cazul în care sursele dispun de date noi, actuale). De asemenea, se consideră necesară preluarea în cadrul analizei de politici publice și a punctelor cheie enunțate în cadrul secțiunii, precum și modalitatea în care proiectul a intenționat să răspundă acestora, după cum urmează:

(PC1) Piața muncii în sectorul primar din Regiunea Nord-Vest este în crestere și există potențial de ocupare în acest domeniu pentru persoane cu expertiză; -> Organizarea unui portal de practica, în format online, care sa conțină toate informațiile necesare pentru selectarea unui stagiu de practica potrivit pentru grupul ținta (Specificațiile portalului sunt descrise în secțiunea „Metodologie”);

(PC2) Exista o nevoie pentru mai multa pregatire practică percepută de către studenți la nivelul întregii USAMV; (PC3) Lipsa unei experiențe practice mai extinse e percepută ca un punct slab în găsirea unui loc de munca; -> Organizarea unor stagii de practica eficiente, care să maximizeze experiența acumulată de către practicanți și care sa permita asimilarea cât mai multor cunoștințe/ competențe.

(PC4) Seriozitatea, dorința de a învăța și cunoștințele teoretice sunt punctele forte pe care studenții afirma ca le au și care îi ajuta în găsirea unui loc de munca; -> Oferirea de servicii de orientare și consiliere profesională care sa ofere studenților tehnici corespunzătoare de exploatare a punctelor forte pe care le dețin.

(PC5) Studenții considera practica drept foarte importantă pentru găsirea unui loc de munca; (PC6) Studenții considera utilă efectuarea practicii în mai multe locuri, pentru a acumula cât mai multă experiența. -> Oferirea unui stagiu de practica complex, care sa dea studentului o experiență cât mai variata și o paleta de competențe cât mai utile pentru facilitarea accesului pe piața muncii.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te intersează în mod specific.