Ce este piaţa muncii? Locul unde se intersectează cererea şi oferta de muncă. Piaţa muncii continuă să fie instabilă, ca o consecinţă directă a perioadei economice dificile.

Piaţa muncii este un subsistem al economiei de piaţă, care, în procesul de dezvoltare şi funcţionare a economiei naţionale, îndeplineşte importante funcţii de ordin economic, social şi educativ.

Piaţa muncii reflectă felul în care se asigură resursele de muncă pe ramuri, sectoare, profesii şi niveluri de calificare.

Potrivit Balanţei Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2019, populaţia activă civilă era de 8696.4 mii persoane, reprezentând 44.8% din populaţia rezidentă a ţării. Din totalul persoanelor active civile, femeile deţin o pondere mai scăzută comparativ cu bărbaţii (47.1% femei faţă de 56.2% bărbaţi).

Populaţia ocupată civilă era de 8407.5 mii persoane, din care salariaţi 5426.2 mii persoane. Cei mai mulţi salariaţi lucrau în sectorul serviciilor (3409.6 mii persoane) iar în industrie şi construcţii erau ocupate 1887.3 mii persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau ocupate 129.3 mii persoane. În 2019, rata de ocupare a resurselor de muncă a fost de 68.7% având valori mai ridicate pentru bărbaţi (74.5% faţă de 56.2% pentru femei).

Principalele tipuri de contracte de muncă: Contractele de muncă pot fi încheiate pe o perioadă determinată sau nedeterminată, cu program complet de lucru (full time) sau parţial (part time). Pentru unele meserii este necesară o anumită calificare şi/sau experienţă.

Unde caut un loc de muncă?

  • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
  • Website-uri de recrutare
  • Website-urile de recrutare specializate pe anumite domenii specifice
  • Motoare de căutare specializate pentru locuri de muncă.

Te asteptam la sesiunile de orientare și consiliere profesională să descoperi cele mai eficiente metode de căutare a unui loc de muncă, în funcție de aptitudinile și profilul tău profesional!